Matury (nie)zagrożone

0
658

Informacja o tym, że uczniowie mogą nie zostać sklasyfikowani w terminie, a tym samym dopuszczeni do matur, poruszyła opinię publiczną pod koniec ubiegłego tygodnia.

Kiedy rozpoczynał się strajk nauczycieli, mówiono z niepokojem przede wszystkim o uczniach ostatnich klas gimnazjów i ósmoklasistach. To oni bowiem w tym i poprzednim tygodniu przystąpili do swoich egzaminów. Rozpoczynające się dopiero 6 maja matury wydawały się niezagrożone, bo nikt nie zakładał, że strajk potrwa aż miesiąc. Niewtajemniczeni nie pomyśleli jednak o tym, że aby uczeń mógł  przystąpić do matury, musi wcześniej zostać sklasyfikowany. Maturzyści swoje świadectwa ukończenia szkoły otrzymują zawsze pod koniec kwietnia. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, do 26 kwietnia muszą się odbyć rady klasyfikacyjne. Te szkoły wyznaczają oczywiście w różnych terminach. Różnie też ustaliły termin wpisania ocen do dziennika. W niektórych liceach nauczyciele zrobili to jeszcze przed rozpoczęciem strajku. Biorący w nim udział nie mogą bowiem podejmować jakichkolwiek działań związanych z wykonywaniem pracy, w tym logować się do dziennika elektronicznego.

– Rada Pedagogiczna IV LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie wyraża ubolewanie z powodu braku rozmów i porozumienia między stroną rządową a nauczycielami. Czując głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją, zmuszeni jesteśmy poinformować, że podczas trwającego w naszej szkole strajku, powstrzymujemy się od czynności służbowych i w związku z tym zachodzi obawa o terminowe przeprowadzenie klasyfikacji klas maturalnych – napisali 11 kwietnia na szkolnej stronie internetowej nauczyciele piaseczyńskiego liceum. To oczywiście wywołało kolejną falę dyskusji na temat traktowania uczniów jako „zakładników” strajku.

W poniedziałek15 kwietnia Starostwo Powiatowe w Piasecznie opublikowało jednak informację, że we wszystkich szkołach średnich prowadzonych przez powiat oceny zostały wystawione, a rady pedagogiczne zostaną zwołane.

– W naszej szkole nauczyciele pracują lub strajkują do godziny 15.00. Potem zawieszają strajk na czas rady pedagogicznej – poinformowała nas dyrektor IV LO w Piasecznie Barbara Chwedczuk. – Uczniowie zostaną więc sklasyfikowani i dopuszczeni do matury, a co dalej, to już odrębna kwestia.

Zapewne podobnie problem ten rozwiążą pozostałe szkoły średnie na terenie powiatu piaseczyńskiego.