Mało dochodów, to mało inwestycji

100

Radni narzekają na małą liczbę inwestycji w budżecie Konstancina-Jeziorny na 2019 r.

Zaplanowane na bieżący rok dochody mają wynieść 168,3 mln złotych, a wydatki – 192 mln zł. Deficyt w kwocie 23,5 mln zł zostanie pokryty z pożyczek oraz 10 mln zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Podobnie jak w innych samorządach, największy kawałek budżetowego tortu pochłonie oświata – 57,7 mln złotych. Na transport i łączność gmina przeznaczy w sumie 20 mln zł, z czego ponad 7,5 miliona pochłoną koszty utrzymania komunikacji publicznej.

Na inwestycje w 2019 roku Konstancin-Jeziorna zamierza wydać 40 mln złotych. Najdroższą będzie kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej. Na to zadanie zabezpieczono 6,7 mln złotych. Gmina zamierza też kontynuować prace przy przebudowie zabytkowych willi. Modernizacja „Gryfa” pochłonie 4,9 mln złotych. Inną duża inwestycją jest rozbudowa siedziby OSP Jeziorna – na ten cel zabezpieczono 2,7 mln zł..

Na inwestycje drogowe przeznaczono 8 mln złotych, z czego 5 mln zł zarezerwowano na budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie trzech gmin: Piaseczna, Konstancina-Jeziorny oraz Góry Kalwarii. Pozostałych inwestycji drogowych jest niewiele.

– Za małe środki są przeznaczone na inwestycję a zbyt duże na wydatki majątkowe i powinniśmy w ciągu roku szukać tu oszczędności – zwrócił uwagę Bogusław Komosa. Na tę uwagę odpowiedział wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Cieślawski. Zwrócił uwagę, że przyczyną niskich wydatków inwestycyjnych są niskie dochody budżetowe.

– Mamy takie inwestycje, które mają już gotowe projekty z pozwoleniami na budowę, ale nie mogą być realizowane – przyznał. I wyraził nadzieję, że w trakcie roku uda się dokładać kolejne środki na realizację zadań inwestycyjnych.

Radni przyjęli budżet jednogłośnie.