Maksymalne stawki

0
1563

Radni uchwalili nową stawkę opłat za śmieci. Zmniejszono też ulgę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Samorząd Góry Kalwarii czekał z decyzją o podwyżce do czasu ogłoszenia przez GUS wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w 2018 roku. To istotne, ponieważ jeden z przepisów mówi, że opłata za odpady nie może przekroczyć 2% tej kwoty. Ogłoszona na koniec 1 kwartału kwota 1693 zł oznacza, że za śmieci maksymalnie można zażądać 33,86 zł od osoby. Właśnie taką wysokość stawki przyjęto 8 kwietnia na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów tzw. zmieszanych będzie wynosiła od maja 67,72 zł.

Jak podkreślają władze gminy, to nadal nie jest stawka pokrywająca koszty gospodarki odpadami. Te bowiem, patrząc na wysokość ofert w przetargu, powinna wynosić około 38 zł od osoby. Brakujące na realizację usługi 2 mln złotych samorząd musiał znaleźć w budżecie.

To nie jedyna zmiana dotycząca opłat za odpady. Znacznie więcej kontrowersji podczas sesji wywołało zmniejszenie ulgi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dotychczas wynosiła ona aż 30%. Kierownictwo urzędu zaproponowało zmniejszenie jej do 10%. Ten pomysł mocno krytykowała opozycja. Gminni urzędnicy tłumaczyli, że ma to związek z rozszerzeniem Karty Dużej Rodziny na rodziców, którzy kiedykolwiek wychowywali przynajmniej troje dzieci, co daje uprawnienia znacznie większej liczbie mieszkańców. Według szacunków gminy ta liczba może wzrosnąć z tysiąca do około 2,5 tys. osób. Skarbnik gminy Ewa Sobiepanek zwróciła uwagę, że koszty gospodarki odpadami już są duże i jeśli do budżetu będzie wpływać za mało pieniędzy, zacznie ich brakować i trzeba będzie ograniczać wydatki na inwestycje.

Sięgamy do kieszeni osób najniżej uposażonych – zwrócił uwagę Zenon Nadstawny. Zmniejszeniu ulgi ostatecznie sprzeciwiło się 8 radnych, 10 było za, a 3 wstrzymało się od głosu. Nowe stawki oraz ulgi będą obowiązywać od początku maja.