Las wokół nas

0
282

Ukończenie pięcioletnich studiów, a w wielu przypadkach również czteroletniego technikum, tyle mniej więcej dzisiejszy leśnik poświęca na naukę zawodu. Ale to nie wszystko. Po zakończeniu edukacji młody leśnik na własnej skórze zaczyna uczyć się lasu, nad którym Państwo powierzyło mu sprawować pieczę. A żywy organizm leśny z licznymi funkcjami, jakie spełnia dla społeczeństwa, wymaga wielu rozsądnych decyzji. Tym bardziej, jeśli są to lasy gospodarcze położone w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. Dobrym przykładem takiej gospodarki jest rozciągający się na południowy zachód od Warszawy obszar Nadleśnictwa Chojnów. To tutaj, na styku miasta z ekosystemem leśnym, personel nadleśnictwa zmaga się codziennie z zadaniami, które ze względu na specyficzne warunki są nie lada wyzwaniem. Pracownicy są odpowiedzialni za powierzone im mienie Skarbu Państwa, racjonalne wykorzystanie i gospodarowanie zasobami leśnymi. Jednym z istotnych zadań wykonywanych przez nadleśnictwo jest pozyskiwanie drewna. Wszystkie prace związane z pozyskaniem surowca drzewnego odbywają się w oparciu o Plan Urządzenia Lasu. Obecnie realizowany Plan dla Nadleśnictwa Chojnów opracowany został na lata 2008-2017. Plan ten, po konsultacjach ze społeczeństwem, zatwierdzony został Decyzją Ministra Środowiska. Jednym z elementów tego dokumentu jest wskazanie drzewostanów, które będą podlegać zabiegom pielęgnacyjnym, tzw. czyszczeniom i trzebieżom oraz cięciom rębnym. Pierwsze ze wskazanych rodzajów prac wykonywane są w drzewostanach młodszych klas wieku. Cięcia te mają za zadanie utrzymanie stabilności i zdrowotności drzewostanów aż do zbliżenia się do tzw. wieku rębności. Drugi rodzaj prac – cięcia rębne, prowadzone są w drzewostanach dojrzałych. Sposób użytkowania dojrzałych drzewostanów realizowany jest przez wykorzystanie różnych rodzajów rębni, które są ściśle dostosowane do wymagań wzrostowych przyszłego młodego pokolenia lasu i uwzględniają jego potrzeby. Dlatego często można spotkać w lesie wycięte niewielkie okrągłe powierzchnie. Są to tzw. gniazda. Na powierzchniach, gdzie usuwany jest drzewostan, w okresie do 5 lat sadzony jest młody las. Prowadzenie cięć rębnych to nic innego jak tylko naśladowanie naturalnego cyklu przemiany pokoleń, jaki występuje w przyrodzie, zarówno w świecie flory, jak i fauny. Wszystkie powyższe działania pozwalają na utrzymanie stabilności i trwałości lasów i są zaplanowane w taki sposób, aby nie szkodzić przyrodzie. Pozyskane w ramach cięć drewno trafia zarówno do odbiorców indywidualnych, którzy stosują je na przykład do ogrzewania swoich domów, jak również do dużych firm zajmujących się przerobem surowca, skąd wyjeżdża ono w postaci różnorakich produktów, bez których większość z nas nie wyobraża sobie codziennego życia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię