Las Dobrej Woli

0
731

Członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Dobra Wola zapraszają na kolejne sadzenie lasu.

Las Dobrej Woli to cykliczna impreza odbywająca się od 2008 roku. Pomysłodawcami byli uczniowie Zespołu Szkół w Mrokowie, wolontariusze w Stowarzyszeniu Dobra Wola OPP. Uczestnikami są osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, wolontariusze, przyjaciele, znajomi i każdy kto ma ochotę spędzić czas w okolicznościach przyrody. W partnerstwie z Nadleśnictwem Chojnów, Gminą Lesznowola, Powiatem Piaseczyńskim, Gminą Raszyn i Powiatem Pruszkowskim,  uczestnicy początkowo sprzątali lasy. Wspierani przez strażaków, przedsiębiorców, artystów, naukowców, aktorów co roku w kwietniu robiliśmy porządki w lesie. Kiedy mieszkańcy, zawstydzeni faktem sprzątania przez niepełnosprawnych ich najbliższych okolic, przestali śmiecić, trzeba było zmienić formułę akcji i zacząć sadzić las w miejscach do tego przeznaczonych. Pierwszy Las Dobrej Woli posadzono w 2015 roku. W roku 2017  w ramach akcji Las Dobrej Woli  usuwano czeremchę amerykańską, gatunek rośliny zawleczonej do naszych naturalnych siedlisk i niezwykle inwazyjny.

W dotychczasowych akcjach sadzenia Lasu Dobrej Woli zalesiono ponad 6 ha, sadząc blisko 100 tys. sadzonek drzew. Akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem z roku na rok liczba sadzących wzrasta. Rozszerza się także obszar sadzenia; od tego roku, poza terenem Nadleśnictwa Chojnów, Las Dobrej Woli będzie posadzony także w okolicach Ciechanowa, sadzącymi będą również osoby niepełnosprawne.

Posadzenie własnego drzewa to dobry powód aby pojawić się 6 kwietnia. w leśnych ostępach okolic Magdalenki przy ul Gajowej. Wskazówki dojazdu znajdują się w Google Maps pod hasłem „IV Las Dobrej Woli 2019”.