Kwestionariusz Przeglądu

70

Jakie są ulubione zajęcia naszych włodarzy? Które miejsce w swojej gminie oceniają jako najpiękniejsze? Odpowiedzi na te oraz inne pytania możemy poznać dzięki naszej ankiecie!
Wielu mieszkańców zna ich tylko z widzenia, niewiele o nich wiedząc. Ocenia głównie po wynikach pracy, nie zagłębiając się w to, jakimi są ludźmi. Postanowiliśmy stworzyć ankietę, której celem jest ukazanie naszych włodarzy od nieco innej strony – takiej, od której mieszkańcy ich nie znają. Jej pierwsza część składa się z pytań otwartych związanych z gminą, pracą, którą wykonują, druga zaś to pytania zaczerpnięte z „Kwestionariusza Prousta” dotyczące osobowości. Jako pierwszy odpowiedzi udzielił nam Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis. Zapraszamy do lektury!
1. W pracy burmistrza trzeba być… cierpliwym, konsekwentnym i stanowczym, a przede wszystkim skutecznym.
2. Nasza gmina to dla mnie… miejsce pracy.
3. Współpracę z radnymi oceniam jako… bardzo dobrą.
4. Moim celem na najbliższe miesiące będzie… zrealizować zadania określone w budżecie.
5. Najpiękniejsze miejsce w gminie to… Górki Szymona, las Chojnowski.
6. Jeśli miałbym taką możliwość, to w naszym mieście zmieniłbym… wyburzyłbym za jednym zamachem wszystkie rudery tak szpecące wizerunek miasta.
7. Gdybym miał uderzyć się w pierś i wskazać coś, w czym się nie popisaliśmy, to byłoby to… przeciągająca się budowa szkoły.
8. Dziennikarze „Przeglądu Piaseczyńskiego” powinni być bardziej/mniej… nie mam uwag.
***
1. Główna cecha mojego charakteru: dążenie do kompromisu
2. Co cenię najbardziej u przyjaciół: lojalność
3. Moja główna wada: niecierpliwość
4. Moje ulubione zajęcie: książki, sport i majsterkowanie
5. Moja dewiza: nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe
6. Słowa, których nadużywam: brak
7. Ulubiona książka: sensacyjna w szerokim znaczeniu tego słowa
8. Ulubiony film: wszystkie, które się dobrze kończą