Kwalifikacja wojskowa

0
341

Od 5 lutego do 22 marca na terenie powiatu piaseczyńskiego będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.

 

 Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji?

Kwalifikacje przeprowadzane są przez wojewodę we współdziałaniu z odpowiednimi jednostkami terenowymi, a obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają następujące osoby:

1) mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

2)  mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

  1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4)  kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);

5)  osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Gdzie i kiedy należy się stawić?

Mieszkańcy naszego powiatu mają się zgłaszać do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.
 (22) 756-62-98

W każdej z gmin naszego powiatu, wyznaczone są inne terminy zgłoszeń:

Gmina Góra Kalwaria – 05.02 – 09.02.2018 r.

Gmina Lesznowola – 12.02 – 15.02.2018 r.

Gmina Prażmów – 16.02 – 19.02.2018 r.

Gmina Tarczyn – 20.02 –  21.02.2018 r.

Gmina Piaseczno – 23.02 –  13.03.2018 r.

Gmina Konstancin-Jeziorna – 14.03 – 20.03.2018 r.

kobiety – 21.03.2018 r.

rezerwa – 22.03.2018 r.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez gminy, za nieuzasadnione niestawiennictwo grozi kara grzywny albo przymusowe doprowadzenie przez policję.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię