Kradną wodę z hydrantów

0
297

Ktoś kradnie wodę z hydrantów przeciwpożarowych. Zakład Gospodarki Komunalnej prosi mieszkańców o zgłaszanie każdej podejrzanej sytuacji.

Nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych umożliwia wypompowanie dużej ilości wody w krótkim czasie, bezpośrednio z sieci wodociągowej. Jest to czyn zabroniony i podlega karze. Zakład Gospodarki Komunalnej wystosował komunikat, w którym prosi o zgłaszanie zaobserwowanych sytuacji pobierania wody z hydrantów lub zauważonych w sąsiedztwie hydrantów nietypowych instalacji (węży przeciwpożarowych, trójników, nakładek, rur, zaworów itp.)

– Prowadzimy ciągłe działania mające na celu ujawnianie osób nielegalnie korzystających z wody, a w przypadku wykrycia procederu, osoby te muszą się liczyć z konsekwencjami karnymi – informuje ZGK. – Dodatkowo, w obecnie panującej sytuacji hydrologicznej, jest to bardzo istotny czynnik wpływający na obniżenie ciśnienia wody w kranach w państwa domach. Zgłaszając kradzież wody, mamy wpływ na płynność dostarczenia jej tym, którzy uczciwie za nią płacą.

Zakład, niezależnie od kradzieży wody z sieci, ma trudności z jej dostarczaniem do domów w wymaganej ilości i pod prawidłowym ciśnieniem w związku z bardzo niskim poziomem wód gruntowych. Jest on taki ze względu na bardzo małe opady śniegu i deszczu. Ma to negatywny wpływ na zasoby ujęć wody eksploatowane przez ZGK. Z tego powodu Zakład ponowił apel o korzystanie z wody pochodzącej z wodociągu głównie do celów socjalno-bytowych.

– Apel o oszczędzanie wody, który wystosował ZGK, jest adresowany do wszystkich odbiorców. Spółka bierze jednak pod uwagę przesłanie indywidualnych listów do większych klientów, jak zakłady produkcyjne i duże przedsiębiorstwa – mówi Piotr Chmielewski, rzecznik burmistrza Góry Kalwarii.

Każdą podejrzaną sytuację, sugerującą nielegalny pobór wody, można zgłaszać ZGK (tel. 22 727 35 46, 662 173 258), straży miejskiej (tel. 22 727 34 15, 502 078 136) lub policji (tel. 47 72 45 880, 47 72 45 881, 47 72 45 882).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię