Kontrole nieruchomości

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Mieszkańcy będą musieli wpuścić na teren swoich posesji strażników miejskich.

 

W listopadzie oraz w grudniu w gminie Konstancin-Jeziorna straż miejska skontroluje prywatne nieruchomości. Celem tego działania będzie skrupulatne sprawdzenie posesji pod względem czystości, porządku, opału używanego do ogrzewania budynków, deklaracji na odbiór odpadów, podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, a także umów oraz dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości płynnych. Ponadto mieszkańcy otrzymają informację dotyczącą możliwości uzyskania dopłaty do wymiany przestarzałych pieców grzewczych.

Ustawa i regulamin

Strażnicy zostali upoważnieni przez burmistrza między innymi do kontroli składowania odpadów komunalnych, palenisk domowych, a także wezwania właścicieli nieruchomości do siedziby straży miejskiej celem złożenia wyjaśnień i brakujących dokumentów w dniu kontroli. Wszystko to w oparciu o ustawę Prawo Ochrony Środowiska i regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Konstancin-Jeziorna.

– Organy, o których mowa w ust. 1 [Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent – przyp. red.], mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych – brzmi ustęp 2 artykułu 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Kontroli zostaną poddane posesje przy następujących ulicach: Warszawska, Mirkowska, Bielawska, Rynkowa, 1000-lecia Państwa Polskiego, Lipowa, Powsińska, Ścienna, Wspólna, Makowa, Bociania, Okrzewska, Olszynki, Saneczkowa, Pogodna, Pocztowa, Borowa, Sadowa, sołectwo Kawęczyn i Turowice.

– Kontrole wykonywane będą przez umundurowanych pracowników straży miejskiej w Konstancinie-Jeziornie, posiadających podpisane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych – czytamy w gminnym komunikacie.

Mieszkańcy mają obowiązek umożliwić strażnikom wykonywanie czynności kontrolnych, w przeciwnym razie popełniają przestępstwo.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama