Koniec samorządowych gazet?

233

Do Sejmu trafił projekt Kukiz’15, który zakazuje wydawania tytułów prasowych przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Samorządy większości gmin, województw oraz powiatów, wydają własne tytuły prasowe. Z jednej strony to dobrze, bo w końcu jednostki samorządu terytorialnego powinny informować o swoich działaniach mieszkańców. Z drugiej jednak strony wydawanie drukowanej gazety to ogromne koszty, a te samorządowe utrzymują się wyłącznie z publicznych pieniędzy. W dodatku promują one władzę, co jest z gruntu społecznie złe.

Jak przypomina portal Press, w maju br. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podkreślił, że „niedopuszczalne jest łączenie przez samorządy funkcji biuletynu informacyjnego i niezależnej prasy, gdyż jedno z jej zadań stanowi społeczna kontrola lokalnych władz”. Swoje uwagi  przesłał do ministra kultury Piotra Glińskiego. MKiDN informowało, że „należy zastanowić się nad nowymi regulacjami prawa prasowego, które wzmocnią pozycję prasy lokalnej, która będzie niezależna od decyzji jednostek samorządu terytorialnego, a także będą zgodne z zasadą wolności prasy i innych środków masowego przekazu”.

Press poinformował także 9 listopada, że do Sejmu trafił projekt zmian prawa prasowego i ustaw o samorządzie terytorialnym, który zakłada zakaz wydawania tytułów prasowych przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Autorem proponowanych zmian jest grupa posłów Kukiz’15.

Według dziennikarzy portalu, w ustawie o prawie prasowym jeden z artykułów miałby brzmieć: „Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy. Wydawcą nie może być gmina, powiat lub województwo”.

Natomiast w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, zgodnie ze złożonym projektem, miałby się znaleźć zapis: „Zakazane jest publikowanie przez gminę lub zamawianie przez gminę publikacji informacji lub reklam, w których jest prezentowany wizerunek prezydenta, burmistrza, wójta lub ich zastępcy, starosty, marszałka województwa, członka zarządu starostwa lub województwa, radnego, kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy, posła lub senatora, a w okresie od zarejestrowania kandydatów w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, sejmików województw, rad powiatów i gmin, prezydentów lub burmistrzów miast i wójtów do dnia wyborów – także wizerunków kandydatów w tych wyborach”.

Jednak proponowane przepisy nie dotyczyłyby stron internetowych jednostek samorządu.

To ważne zmiany. W samorządach dochodzi do kuriozalnych sytuacji, zwłaszcza przed wyborami, jeżeli burmistrz, wójt, starosta, czy marszałek, lub jego zastępcy, kandydują. Zdarzają się przypadki, kiedy kilka dni przed wyborami wychodzi biuletyn, czasami nawet jego pierwszy numer, którego tematem jest podsumowanie kadencji, a de facto jest laurką na cześć władz i kandydata w wyborach. Za publiczne pieniądze, zgodnie z prawem.

Autorzy projektu chcą, żeby zakaz obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku.