Koniec papierowych zwolnień

213

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. To duże ułatwienie dla pacjentów, pracodawców oraz ZUS.

Pacjent nie będzie musiał już dostarczać papierowego zaświadczenia do pracodawcy, ponieważ zostanie ono przesłane przez Internet. Nie będzie też musiał pamiętać numeru NIP pracodawcy, ponieważ ten jest wpisany do systemu e-zwolnień (e-ZLA). Z kolei pracodawca będzie miał szybki dostęp do zwolnień pracowników, będzie mógł je także ewidencjonować, eliminując przypadki pomyłek i opóźnień.

Wprowadzenie systemu wymagało szkoleń dla placówek medycznych i lekarzy. Przeprowadził je ZUS. Jednak e-zwolnienia lekarze mogą wystawiać już od stycznia 2016 roku.

– W  październiku br. w  województwie mazowieckim e-ZLA stanowiło niemal 57% wystawionych zwolnień. Więcej, bo ponad 59% zwolnień elektronicznych odnotowano w  tym czasie jedynie w  województwie zachodniopomorskim.  W sumie, od stycznia 2016 r. wystawiono w całej Polsce 7,37 mln elektronicznych zwolnień – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Do wystawiania e-ZLA potrzebny jest sprzęt, oprogramowanie i szkolenia. NFZ będzie przekazywał i rozliczał dotacje na te cele.

– Na Mazowszu będzie to aż 6,197 mln zł przeznaczone z 50 mln zł dotacji celowej rządu – informuje MUW.

Pracodawca musi mieć konto płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, wtedy otrzyma zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej, a pracownik nie będzie musiał pobierać wydruku zwolnienia i przedstawiać w zakładzie pracy. Jeżeli pracodawca nie ma profilu PUE, lekarz wydrukuje e-ZLA, a pacjent będzie musiał donieść wydruk do pracodawcy.