Karty tracą ważność

0
969

Piaseczyńskie Karty Dużej Rodziny wydane w 2018 r. są ważne tylko do końca września. Z końcem roku stracą ważność wszystkie karty mieszkańca, na których nie ma napisu „bilet metropolitalny”.

Jak tłumaczy Tomasz Pawlak, kierownik Referatu Innowacji Miejskich, wszystkie Karty Dużej Rodziny są odnawiane co roku. Te wydane w 2018 roku tracą ważność 30 września 2019. – Natomiast karty wydane w tym roku stracą ważność 30 września 2020. Karty nie będą wymieniane, dlatego nie ma konieczności ich zwracania – tłumaczy Pawlak. – Data ważności zostanie przedłużona w systemie.

Aby przedłużyć Kartę Dużej Rodziny, trzeba dostarczyć odpowiedni wniosek do Referatu Innowacji Miejskich przy ulicy Puławskiej 5. Każdy z rodziców ubiegających się o przedłużenie karty musi wypełnić oświadczenie o władzy rodzicielskiej. W przypadku dzieci powyżej 18. roku życia konieczne jest dołączenie oświadczenia o planowanym terminie zakończenia nauki i kserokopii legitymacji szkolnej lub studenckiej. Osoby niezameldowane na stałe w gminie Piaseczno dodatkowo muszą załączyć pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za rok 2018 z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Piaseczno. W przypadku rozliczania się przez Internet, dodatkowo należy okazać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Wszystkie KDR były wydawane od lipca zeszłego roku według nowego wzoru, dlatego nie trzeba ich wymieniać.

Do końca roku ważne są pozostałe Piaseczyńskie Karty Mieszkańca. We wrześniu zeszłego roku Gmina Piaseczno przystąpiła do programu Warszawa+. Do użytku wszedł bilet metropolitalny, a Gmina zaczęła robić dopłaty do tych biletów. – Jednym z warunków przystąpienia do tego programu było wycofanie starych wzorów kart. Dlatego musimy wycofać wszystkie karty, na których nie ma napisu „bilet metropolitalny” – wyjaśnia Tomasz Pawlak. – Ponieważ zmieniamy wzór, musimy też fizycznie wymienić karty. Przy wymianie przedłużymy ich ważność o dwa lata. Później będzie można robić to już online, bez konieczności przychodzenia do siedziby referatu i bez konieczności wymiany karty.

Sytuacja komplikuje się dodatkowo, jeśli na karcie zakodowany jest bilet długoterminowy na okres dłuższy niż termin ważności karty. Należy wtedy zgłosić się do Referatu Innowacji Miejskich z daną kartą. Tam otrzymamy zaświadczenie o posiadanym numerze karty. – Z tym zaświadczeniem i z nową kartą, którą wydamy równocześnie, trzeba iść do punktu obsługi pasażera ZTM – tłumaczy Pawlak. – Na podstawie wydanego przez nas zaświadczenia można przekodować bilet, który był na starej karcie, na nową. Inny sposób to wycofać pieniądze ze starego biletu i kupić nowy. Istnieje też trzecie rozwiązanie: można wykorzystać bilet do końca i dopiero wtedy wymienić kartę.