Kanalizacja wycięta z budżetu

51

Jesienią samorząd przesunął drugi etap budowy kanalizacji w południowo-zachodniej części gminy na 2021 r. Z uchwalonego w grudniu budżetu ta inwestycja zniknęła całkowicie.

Kiedy pod koniec października Rada Gminy pracowała nad wykonaniem budżetu za 2019 rok, przesuwając realizację kilkunastu zadań na następne lata, mieszkańcy czekający na budowę kanalizacji wyrazili swój niepokój. Chodzi o drugi etap kanalizacji Stefanowa, Kolonii Warszawskiej oraz wschodnich części Wólki Kosowskiej i Marysina. Radni przekonywali ich, że przesunięcie terminu jest niezbędne i rozsądne, również ze względu na planowaną budowę trasy S7 i dróg dojazdowych do tej inwestycji. Zgodnie z przyjętą 21 października Wieloletnią Prognozą Finansową, Gmina zamierzała wydać na budowę tej kanalizacji 50 tys. w roku 2020 oraz 5,9 mln zł w 2021 r.

Niespełna miesiąc później w projekcie budżetu na 2020 oraz WPF na lata 2020-2034 inwestycja się nie pojawiła. W objaśnieniach do uchwały zaś znalazła się adnotacja: „Rezygnuje się z realizacji zadania”. Zapytani przez nas o tę zmianę mieszkańcy Stefanowa początkowo niedowierzali.

– Pani się chyba pomyliła, budowa kanalizacji w naszej części ulicy Ułanów została tylko przesunięta na przyszły rok, tak nas uspokajał radny – mówi jedna z mieszkanek. Po zapoznaniu się z dokumentem nie ukrywa irytacji. – To jakaś masakra. Proszę im bardzo podziękować w naszym imieniu.

O powody rezygnacji z budowy kanalizacji w Stefanowie i okolicy zapytaliśmy przewodniczącą Komisji Polityki Gospodarczej.

– Sytuacja finansowa gminy jest trudna, musimy maksymalnie ciąć wydatki. W tym roku czeka nas oddanie do użytku nowych obiektów oświatowych, których budowa pochłania ogromne pieniądze, a jeszcze trzeba je wyposażyć i zatrudnić nową kadrę – wyjaśnia Marta Maciejak.

Przedstawiająca 20 grudnia radnym projekt budżetu wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik podkreślała, że Gmina niezmiennie ma trzy priorytety: kanalizacja, oświata oraz drogi i oświetlenie.

– Naszym priorytetem w tej kadencji jest dokończenie kanalizacji sanitarnej w gminie. I jest to priorytet numer jeden – mówiła wójt Lesznowoli.

Na wszystkie inwestycje związane z wodociągami i kanalizacją Gmina zamierza w 2020 roku przeznaczyć w sumie niespełna 190 tys. zł.