Jubileusz Rotarian

0
288

Klub Rotary Warszawa Konstancin jest jednym z 35 tys. działających w dwustu krajach i skupiających ponad 1,2 miliona członków stowarzyszenia. 17 czerwca 2021 r. klub obchodził jubileusz 5-lecia swojego istnienia.

Uroczystość otworzył prezydent klubu Krzysztof Żyndul tradycyjnym uderzeniem w dzwon i powitał gości zebranych w Konstancińskim Domu Kultury „Hugonówka” oraz tych oglądających relację online. Past-prezydent klubu Andrzej Cieślawski omówił główne projekty charytatywne zrealizowane przez klub zgodnie z rotariańskim mottem: „Służba ponad korzyść własną”. Dotyczyły one ochrony zdrowia, edukacji i kultury. Głównymi beneficjentami były domy dziecka i dzieci z rodzin o mniejszych dochodach. Klub bowiem jako główny cel swojej działalności uważa przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wspieranie uzdolnionej młodzieży.

W czasie uroczystości wręczono stypendia ufundowane wspólnie przez kluby Rotary Warszawa Konstancin i Warszawa Fryderyk Chopin. Prezydenci klubów poinformowali o rozpoczęciu wspólnego projektu, którego celem jest zakup mikrobusu dla Zespołu Domów Dziecka w Pęcherach. Jak wiadomo, cztery domy dziecka w Pęcherach sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi z gmin powiatu piaseczyńskiego. Oddalenie Pęcher sprawia, że wychowankowie nie mogą zbyt często uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w większych miejscowościach, np. w Piasecznie czy Warszawie. Mikrobus to umożliwi. Oba kluby chcą pozyskać pieniądze, organizując imprezy charytatywne, prosząc o wsparcie przedsiębiorców z terenu powiatu piaseczyńskiego i organizując publiczną zbiórkę pieniędzy.

Czytaj także: Święto bazy wolontariatu powiatu piaseczyńskiego

Do akcji dołączył się również zaprzyjaźniony z oboma polskimi klubami Rotary Catania Est z Sycylii. Pieniądze będą zbierane przez cały następny rok. Jeśli się uda zebrać więcej niż koszt nabycia samochodu to nadwyżka zostanie w całości przeznaczona na akcję stypendialną dla uzdolnionej młodzieży. Pomysłodawcą i inicjatorem tego projektu jest prezydent klubu Rotary Warszawa Fryderyk Chopin Michał Skup, który jako zapalony kolarz-amator postanowił przejechać na rowerze liczącą aż 2900 km trasę z Pęcher do sycylijskiej Katanii. W czasie swojej podróży będzie odwiedzał miejscowe kluby Rotary, namawiając do wsparcia akcji. Rajd rowerowy będzie na bieżąco relacjonowany w mediach społecznościowych i oczywiście przez „Przegląd Piaseczyński”, który objął patronat medialny nad tą akcją. Projekt zakupu mikrobusu dla Pęcher został bardzo pozytywnie przyjęty przez starostę powiatu piaseczyńskiego Ksawerego Guta, który wystosował do organizatorów akcji list z deklaracją wsparcia w realizacji projektu.

Zbiórka środków na zakup mikrobusu to tylko część działalności klubu, która jest finansowana ze środków własnych i pozyskiwanych darowizn.

Jubileuszową uroczystość uświetnił koncert członka Klubu Rotary, znakomitego pianisty i popularyzatora muzyki Waldemara Malickiego. Koncert ten był również dodatkowo transmitowany on-line na Facebooku Konstancińskiego Domu Kultury i każdy mógł go obejrzeć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię