Głosuj tam, gdzie mieszkasz

0
304

Wciąż jeszcze można dopisać się do listy wyborców w miejscu zamieszkania. Można to zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet.

Samorząd jako władza lokalna odpowiada za decyzje dotyczące problemów najbliższych mieszkańcom: drogi, dostęp do szkół i przedszkoli, komunikacja publiczna, wygląd otaczającej nas  przestrzeni. Stąd istotne jest głosowanie w miejscu, w którym na co dzień żyjemy. Podobnie jak w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich, nasze nazwisko znajdzie się na liście wyborczej w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani. Wielu czytelników pyta nas, czy i jak można głosować w miejscu zamieszkania, jeśli nie jest się tu zameldowanym. W wyborach samorządowych wystarczy zgłosić się do urzędu gminy, w której mieszkamy, i wyrazić chęć trafienia na listę wyborców w okręgu właściwym dla miejsca zamieszkania. Oczywiście trzeba wypełnić odpowiednie dokumenty (wniosek i deklaracja, dostępne również na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl) i przedstawić dokument potwierdzający zamieszkiwanie w danym miejscu. Może to być umowa najmu mieszkania, decyzja o podatku od nieruchomości wydana przez dany urząd gminy, rachunek za prąd, na którym są dane wnioskodawcy, czy pierwsza strona zeznania podatkowego PIT. Potrzebny będzie również dokument tożsamości i jego kserokopia.

Drugą możliwą opcją jest wpisanie się do rejestru wyborców przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl. W tym wypadku potrzebujemy profilu zaufanego. Jeśli go posiadamy (lub założymy), możemy całą procedurę wykonać bez wychodzenia z domu. Potrzebny jest nam tylko dowód osobisty lub paszport, którego zdjęcie będziemy musieli przesłać i telefon komórkowy.

W obu przypadkach czas oczekiwania na decyzję wynosi do 3 dni. Jeśli decyzja jest pozytywna, urzędnicy dopiszą nas do listy wyborców w obwodzie zamieszkania i zgłoszą taką informację do urzędu gminy naszego zameldowania, gdzie zostaniemy z listy wykreśleni.