Gdzie ci sołtysi?

164

Na sześć gmin powiatu piaseczyńskiego tylko jedna nie publikuje na urzędowej stronie danych kontaktowych do sołtysów.
W piątek 11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Na łamach „Przeglądu Piaseczyńskiego” publikowaliśmy relację z konferencji „Sołtys – lider, działacz, społecznik, czy menedżer…?”, która miała pokazać wyzwania stojące przed osobami na tym stanowisku. Od dłuższego czasu przeprowadzamy również wywiady z sołtysami z powiatu piaseczyńskiego, które mają przybliżać mieszkańcom specyfikę tych sołectw, ich zalety i społeczności. Dane na temat sołtysów można znaleźć na stronach internetowych gmin. Podawane są nie tylko imiona i nazwiska pełniących te funkcje, lecz także numery telefonów, adresy e-mail, a niekiedy nawet adresy domowe i informacje o stronach www. Jedynie na stronie gminy Konstancin-Jeziorna nie można znaleźć niczego więcej poza spisem nazwisk. Ciekawe, czy spowodowane jest to niedopatrzeniem ze strony urzędu, czy niechęcią sołtysów do kontaktu z mieszkańcami i mediami?
Zapraszamy wszystkich sołtysów, a szczególnie tych konstancińskich, do kontaktu z nami.