Fundusze dobrze (?) wykorzystane

277

Z naszym powiecie największe sumy z funduszy unijne wykorzystało Piaseczno zajmując 198 miejsce w rankingu gmin. W pierwszej pięćsetce znalazła się jeszcze tylko Góra Kalwaria.

Główny Urząd Statystyczny opublikował ranking gmin, które otrzymały najwyższe dofinansowanie z Unii Europejskiej na swoje projekty. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2007-2013 dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych. Dane dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych na dzień 31 grudnia 2015 r., przy uwzględnieniu kosztów niekwalifikowanych, czyli takich, które musiał pokryć sam beneficjent.
Największym beneficjentem funduszy była Warszawa, która wykorzystała aż 35,1 mld złotych, następny był Wrocław z sumą 12,5 mld, kolejne cztery miasta (Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań) otrzymały po około 10 mld złotych.
Gmina Piaseczno zajęła 198 miejsce z kwotą 324 mln złotych. Na 324 pozycji uplasowała się Góra Kalwaria z 215 mln złotych dofinansowania. Konstancin-Jeziorna zajął 580 miejsce ze 155 mln złotych, Lesznowola 637 – 102 mln, Tarczyn dopiero na miejscu 1 438 z kwotą 40 mln zł unijnego wsparcia, a Prażmów pod koniec stawki – na 2 243 miejscu z sumą zaledwie 6,4 mln złotych.
Jeśli jednak przeliczymy uzyskane środki na mieszkańca Piaseczno wypada już blado w porównaniu z Górą Kalwarią, bo okazuje się, że na mieszkańca gminy Piaseczno przypada niewiele ponad 4 tysiące złotych, podczas gdy Góra Kalwaria pozyskała blisko 8,3 tys. złotych w przeliczeniu na mieszkańca. Biorąc pod uwagę taki przelicznik, Piaseczno wyprzedza również Konstancin-Jeziorna z kwotą 6,45 tys. zł na mieszkańca.
Pamiętać należy, że w tym rankingu brane są pod uwagę środki na inwestycje realizowane na terenie poszczególnych gmin, niekoniecznie zaplanowane przez Ratusz, czyli np. budowy autostrad czy obwodnic.
Na co gminy wykorzystywały dotacje z UE?
Góra Kalwaria zdobyła spore dofinansowanie do projektów związanych z kulturą. Modernizacja i adaptacja Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii została zrealizowana w ponad 80% ze środków unijnych (1,5 mln zł). Spore dofinansowanie (600 tys. zł) miasto otrzymało też na renowację tzw. „Pałacu Biskupiego” w celu utworzenia w nim Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. Pieniądze trafiły też do mniejszych miejscowości, gdzie modernizowano świetlice wiejskie, w Kątach zbudowano zaplecze sportowe w postaci boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni, ogrodzenia, oświetlenia i dróg wewnętrznych.

Piaseczno za unijne pieniądze między innymi budowało kanalizację. Unia dofinansowała też renowację dworca PKP i przebudowę czterech ulic: w Piasecznie al. Pokoju, al. Kalin i ul. Sękocińskiej oraz ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym. Pieniądze zostały wykorzystane też na tzw. projekty miękkie, czyli szkolenia, akcje informacyjne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.