Dom dzienny

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Niebawem powinna się rozpocząć modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach.  Na drugim piętrze powstanie dom dziennej opieki dla absolwentów.

 

Kiedy w 2016 r. powiat wybudował w szkole windę, napomykał o planach dalszej modernizacji placówki w Łbiskach (obecnie administracyjnie nazwa miejscowości, w której stoi szkoła, to Pęchery).  Budynek czeka generalny remont przede wszystkim ze względu na konieczność dostosowania go do obecnie obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.

– Obiekt będzie podzielny na strefy pożarowe oraz zostanie wykonane wydzielenie i oddymianie klatek schodowych, a także oświetlenie wskazujące drogę ewakuacji w przypadku pożaru – wylicza Ksawery Gut z zarządu powiatu.

W szkole zostaną też zlikwidowane bariery architektoniczne, aby uczniowie poruszający się na wózkach mogli bez problemu dotrzeć do każdego miejsca, na przykład do szkolnej auli, gdzie dostęp dla nich jest obecnie utrudniony.

W ubiegłym roku opracowana została dokumentacja adaptacji poddasza na dzienny dom opieki, w którym znajdą miejsce absolwenci szkoły. To od dawna oczekiwana przez rodziców dzieci niepełnosprawnych inwestycja. Kiedy podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych kończą edukację, rodzice są skazani na szukanie jakichś miejsc, w których mogliby nie tylko być poddawani dalszej rehabilitacji, ale też ciekawie spędzać czas. Takich miejsc niestety brakuje. W projekcie domu dziennego zaplanowano gabinety wielofunkcyjne do zajęć terapeutycznych i prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej.

 – Oprócz gabinetów terapii ruchowej i wspólnej przestrzeni  na różnego rodzaju zajęcia integracyjne drugim piętrze budynku znajdą się gabinety do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego i logopedycznego, z których część może pełnić ponadto funkcję wyciszenia – informuje Gut.  Obok zaprojektowanego zaplecza kuchennego pojawi się pracownia kulinarna z jadalnią, która może też pełnić funkcję świetlicy. Po rozbudowie powierzchnia przypadająca na jednego podopiecznego wynosić będzie około 40 m2. W budynku zaprojektowano 4 toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dwie wyposażone dodatkowo w wannę, a jedna w natrysk. Dla personelu przeznaczono 2 toalety, z których jedna dedykowana osobom niepełnosprawnym ruchowo. 

Na całość inwestycji (modernizacja szkoły i wykonanie domu dziennej opieki) powiat wyda 5,6 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć w przyszłym roku.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama