Dla sprawców przemocy

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

MGOPS w Piasecznie realizuje program dla sprawców przemocy w rodzinie. Pierwsze spotkanie 4 listopada.

 

Wydawałoby się, że to ofiary przemocy potrzebują pomocy. To oczywiście prawda, potrzebują m.in. pomocy psychologicznej i prawnej. Ktoś jednak w stosunku do nich tę przemoc zastosował, co poza tym, że jest społecznie nieakceptowalne, świadczy o pewnych problemach, które w pewnej części przypadków da się skorygować.

Program korekcyjno-edukacyjny „Jak zakończyć procedurę Niebieskiej Karty…?” prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierowany jest do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie, osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej, ale również do innych osób, których uczestnictwo wynika z ich osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Jeżeli jesteś sprawcą przemocy, a nie chcesz być, przyjdź.
Program przewiduje spotkania grupowe oraz indywidualne. Zajęcia są prowadzone w oparciu o model programu DULUTH przez osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do przeprowadzania działań korekcyjno-edukacyjnych.
– Działania korekcyjne mają na celu zdobycie nowych umiejętności stosowania innych zachowań niż te o charakterze przemocy oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Działania edukacyjne pozwolą na zdobycie wiedzy o zjawisku przemocy, poprawnym zdefiniowaniu jej, poznaniu rodzajów itp. – informuje MGOPS.
Liczba miejsc jest ograniczona. Program będzie realizowany od listopada 2017 roku, możliwe jest dołączanie do grupy w trakcie jego realizacji.
Szczegółowych informacji na temat programu korekcyjno-edukacyjnego udziela pracownik Anna Knigawka tel. 227567263 wew. 118.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama