Dekomunizacja Złotokłosu

281

Mieszkańcy ulicy 22 Lipca w Złotokłosie zostali poinformowani przez Urząd, że nazwa ich ulicy ulegnie zmianie. Co jest złego w tej dacie?
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie powołuje się w piśmie na ustawę z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli i urządzeń użyteczności publicznej, a w szczególności art. 6 ust. 1 ustawy, który mówi o tym, że nazwy m.in. ulic upamiętniające m.in. wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego musi zmienić w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.
22 Lipca to oczywiście data Narodowego Święta Odrodzenia Polski, najważniejszego święta państwowego z okresu PRL, obchodzonego od 1945 do 1989 roku, upamiętniającego rocznicę ogłoszenia w 1944 roku Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
W okresie PRL wiele miejscowości zyskało ulicę 22 Lipca, w tym Piaseczno. Przedwojenna ulica Kościelna (fragment tej ulicy biegnący za Kościołem Św. Anny wciąż nosi tę nazwę), została przemianowana na 22 Lipca, z kolei w latach 90. na Jana Pawła II. W całym kraju ostały się 4 takie ulice, w tym ta w Złotokłosie. Ponieważ pojawiła się ustawa dekomunizacyjna, nazwa musi zniknąć, jak zresztą tłumaczy Urząd – zdaje on sobie sprawę z niedogodności dla mieszkańców, ale ustawa nie pozostawia Gminie możliwości utrzymania tej nazwy.
Po 27 latach nieobchodzenia tego święta informacja o zmianie nazwy tej ulicy w wielu mieszkańcach wywołuje uśmiech. W końcu jest to tylko data, w dodatku data wielu wydarzeń (w okresie PRL 22 lipca m.in. oddawano do użytku wiele inwestycji, właśnie z okazji tego święta, nawet w 1983 r. Rada Państwa oficjalnie zniosła tego dnia stan wojenny).
Z powodu obowiązku zmiany nazwy wynikającej z ustawy UMiG poprosił mieszkańców tej ulicy o zaproponowanie nowej nazwy. Na Facebooku jedna z mieszkanek Złotokłosu zaproponowała ulicę Dobrej zmiany.