Decyzje mieszkańców

174

Na realizację 18 zadań gmina przeznaczy łącznie ponad 852 tysiące złotych.

We wrześniu zakończyło się głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego 2018 w Konstancinie-Jeziornie. W piątej edycji mieszkańcy mogli wybierać spośród 18 zadań, które spełniły wymogi formalne i zostały dopuszczone do głosowania. Oddano 1318 głosów, w tym 358 wysłanych za pośrednictwem internetu. Wybierano po dwa projekty – jeden z listy inwestycyjnych oraz jeden z listy pozostałych.
Największą popularnością wśród projektów inwestycyjnych cieszył się projekt o nazwie „Mirkowska 56”, dotyczący remontu stolarki okiennej, parapetów i drzwi na parterze budynku przy ulicy Mirkowskiej 56. Na podium znalazły się również kamery monitoringu we wsi Parcela oraz modernizacja placu zabaw w Bielawie. Z listy pozostałych najwięcej głosów otrzymała propozycja prowadzenia zajęć na zdrowy kręgosłup i zumby w Słomczynie, działalność klubu kulturalnego „Wszycy Razem – Mirków”, a także gimnastyka, zajęcia taneczne w Opaczy i kurs robotyki w Szkole Podstawowej w Słomczynie.
Dokładna liczba głosów nie miała jednak aż tak dużego znaczenia. W tym roku obowiązywała bowiem zasada, że każdy projekt, który uzyskał co najmniej 30 głosów, zostanie zrealizowany, o ile łączny koszt realizacji wszystkich projektów nie przekroczy zarezerwowanych środków. Pula środków wynosiła okrągły milion złotych, zaś szacunkowa wartość wszystkich projektów to nieco ponad 852 tysiące złotych. W związku z tym wszystkie zadania zostaną ujęte w projekcie budżetu gminy na 2018 rok, w tym między innymi: zagospodarowanie terenu wokół nowego placu zabaw w Mirkowie, festiwal muzyki ulicznej „Hip Hop Zdrój 2018” oraz przez wielu długo wyczekiwany plac zabaw dla psów.