Czas na projekt dla Poniatówki

0
659

Gmina wyłoniła wykonawcę projektu rewitalizacji zabytkowego dworku. Na przebudowę jednak jeszcze poczekamy.

Gmina zakończyła już pierwszy etap prac, czyli inwentaryzację stanu istniejącego, w tym ocenę wartości historycznej elementów wewnątrz i na zewnątrz budynku. W oparciu o te materiały wstępnie określono też sposób zagospodarowania budynku po modernizacji. Wyłoniony w przetargu wykonawca ma za zadanie przygotować dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji i rewitalizacji zabytkowego budynku w parku miejskim. Projekt musi być dostosowany do zmiany sposobu jego użytkowania (do niedawna znajdowały się w nim lokale komunalne) oraz wymagań konserwatora zabytków. Zadaniem wykonawcy będzie również uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Gmina zapłaci za to zadanie w sumie blisko 410 tys. zł. brutto.

Pomieszczenia mają zostać zaaranżowane dla potrzeb muzealno-biblioteczno-kulturalnych. W budynku miałaby też funkcjonować kawiarnia. Zagospodarowane zostanie również najbliższe otoczenie Poniatówki. Projekt wykonawczy gmina powinna otrzymać w ciągu 14 miesięcy. Rozpoczęcie prac budowlanych samorząd planuje dopiero na 2022 r., pod warunkiem zapewnienia wystarczających środków na jego realizację w budżecie. Gmina będzie się starała pozyskać również środki zewnętrzne na tę inwestycję. Z pewnością bowiem modernizacja zniszczonego dworku zgodnie z zaleceniami konserwatora nie będzie należeć do tanich.