Co z podatkiem od nieruchomości?

198

Do 15 marca br. właściciele nieruchomości powinni dostać decyzję o wymiarze podatku, jednakże wielu mieszkańców jeszcze go nie dostało, a ci, którzy już otrzymali, mają wątpliwości, jak go poprawnie zapłacić.
6 lutego zaczęła się w gminie wysyłka decyzji podatkowych na 2017 r. Zgodnie z informacjami z Urzędu Gminy decyzje winny być doręczone do 15 marca.
Mimo upływającego terminu wielu mieszkańców informuje, że nie dostało jeszcze decyzji o podatku. W związku z problemami z dostarczaniem przesyłek pocztowych w naszym powiecie (pisaliśmy o tym w ostatnim numerze Przeglądu – ,,Blokada poczty”), mieszkańcy obawiają się, że jeśli nie dostaną decyzji do 15 marca i nie uiszczą do tego terminu pierwszej raty podatku, będą zobowiązani do zapłaty odsetek za zwłokę.
Osoby, które z kolei otrzymały już decyzję o podatku od nieruchomości, informują, że mimo posiadania wspólnej (najczęściej ze współmałżonkiem) nieruchomości, każdy ze współwłaścicieli otrzymał odrębną decyzję na tę samą nieruchomość, a z uzasadnienia i pouczeń zawartych w piśmie nie wynika, kto ma zapłacić jaką część podatku.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Gmina poinformowała na swojej stronie internetowej, że jeżeli ktoś nie otrzyma w terminie decyzji o podatku, jest proszony o kontakt z Referatem Realizacji i Egzekucji Podatków Urzędu Gminy Lesznowola, tel. (22) 70 89 215 lub (22) 70 89 195, jednocześnie w takiej sytuacji termin uiszczenia podatku będzie liczony dopiero od momentu uzyskania decyzji.
Urzędnicy wyjaśniają także, że jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności (także małżeńskiej), wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wszystkim współwłaścicielom odrębnie. Również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie. Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu osobno. Oznacza to, że każdy z małżonków solidarnie odpowiada za zobowiązania podatkowe, a więc zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku. Pomimo zatem dwóch odrębnych decyzji kwota do zapłaty jest jedna.