Chyliczkowska daje perspektywy

107

Piaseczyńskie LO po raz kolejny zdobyło złotą odznakę w rankingu Perspektyw. Wysoka pozycje zajęło też Technikum nr 1.

Ranking liceów i techników, który na początku każdego roku publikuje miesięcznik i portal Perspektywy to dla uczniów i rodziców ważny wyznacznik przy wyborze szkoły. Wysoka pozycja w rankingu oznacza, że szkoła dobrze przygotowuje uczniów do zdania matury, a tym samym możliwości dalszego kształcenia.

Kilka powiatowych szkół znalazło się na liście tych najlepszych. Tradycyjnie wysoką pozycję uzyskało LO im. Witolda Pileckiego w Piasecznie. W tym roku osiągnęło 147. miejsce w rankingu ogólnopolskim (to kilka oczek wyżej niż przed rokiem i ponad 20 więcej niż dwa lata temu). Zajmuje też wysoka, 40. lokatę wśród szkół mazowieckich. W rankingu znalazły się jeszcze LO im. ks. Sajny w Górze Kalwarii (455. miejsce w Polsce i 124. w województwie) oraz LO im. Emilii Plater w Piasecznie (968. pozycja). W rankingu liceów brane są po uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach (30% wagi dla oceny końcowej), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).

W przypadku techników oceniany jest również wynik egzaminu zawodowego (30%) i nieco inaczej rozkłada się waga pozostałych kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%).

W tym rankingu wysokie, 109. miejsce zajęło Technikum nr 1 w Piasecznie. To duży awans w stosunku do roku ubiegłego (187. pozycja). W zestawieniu techników mazowieckich piaseczyńska szkoła znalazła się na miejscu 14. Na 117. miejscu w Polsce i 17. na Mazowszu mamy Technikum im. Emilii Plater w Piasecznie, zaś Technikum przy RCKU im. Cecyli Plater-Zyberkówny w Piasecznie znalazło się na 438. pozycji w rankingu ogólnopolskim i 53. na Mazowszu. Technikum Gastronomiczne z Góry Kalwarii zajęło 73. miejsce wśród szkół mazowieckich a Budowlane znalazło się na 91. pozycji.