Chcą tańszych biletów

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rada Miejska wyraziła wolę przystąpienia gminy Piaseczno do oferty Warszawa+, czyli tzw. biletu metropolitalnego.

 

O bilecie metropolitalnym pisaliśmy na początku kwietnia. To dobra alternatywa dla gmin „kolejowych”, które nie do końca mogą przystąpić do I strefy biletowej ze względu na system rozliczeń z przewoźnikami kolejowymi honorującymi bilety ZTM.

– Zaproszenie do udziału w niedawnym spotkaniu z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską, dotyczącym rozszerzenia oferty Warszawa+, wystosowane zostało do wszystkich gmin, z którymi podpisane są porozumienia. W jego trakcie przekazane im zostały wyliczenia zawierające szacunkowe koszty, jakie poszczególne gminy poniosłyby w związku z przystąpieniem do oferty – informuje nas Michał Grobelny z działu prasowego ZTM. – W kalkulacji uwzględniono liczbę mieszkańców zamieszkujących teren poszczególnych gmin, przybliżony udział korzystających z komunikacji miejskiej na podstawie obecnie funkcjonujących porozumień w zakresie Warszawy+. Następnie przedstawiciele gmin poproszeni zostali o przedstawienie w formie pisemnej do końca kwietnia wstępnej deklaracji przystąpienia do współpracy ze wskazaniem wariantu, którym będą zainteresowani. 

Z tego powodu 18 kwietnia rada miejska zagłosowała za uchwałą, w której radni upoważnili burmistrza do uzgodnienia warunków porozumienia z Warszawą, określających zasady współpracy i finansowania programu.

– Nowe regulacje programu Warszawa+ umożliwią pasażerom aglomeracji warszawskiej korzystającym z biletów okresowych II strefy biletowej ZTM  dojazdy komunikacją miejską w cenach niewiele wyższych niż koszt biletów  okresowych na I strefę. Specjalnymi cenami objęte będą jedynie bilety okresowe 30- i 90-dniowe. Różnica wynikająca z obniżonych cen zakupu zostanie pokryta bezpośrednią dopłatą z budżetu gminy na rzecz ZTM – informuje Urząd Gminy.

Ile będzie kosztował bilet metropolitalny?

– Decyzja o wysokości udzielanych dopłat dla swoich mieszkańców jest wyłączną decyzją danej gminy i to od niej będzie zależało, ile jej mieszkaniec zapłaci za bilet – mówi Michał Grobelny.

W uzasadnieniu do przyjętej 18 kwietnia uchwały czytamy, że przewidywanym skutkiem podjęcia uchwały ma być „wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w zakresie wprowadzenia dopłat do przewozów pasażerskich w skali odpowiednika I strefy biletowej ZTM.”

– Aby pasażerowie mogli skorzystać z tej oferty, gmina musi zabezpieczyć w budżecie odpowiednie środki na pokrycie dopłat oraz ustalić z ZTM szczegóły funkcjonowania programu -  informuje Urząd Gminy.

Urząd twierdzi także, że możliwe jest, aby pasażerowie mogli skorzystać z oferty Warszawa+ już niebawem.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama