Chcą się porozumieć

252

Trwają prace nad projektem porozumienia w sprawie dworu Ryxóww Prażmowie. Starostwo nanosi woje uwagi.

Minął już miesiąc od spotkania wójta Prażmowa Jana Dąbka z zarządem Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie przyszłości dworu Ryxów i otaczającego go terenu. Nadal trwają prace nad projektem porozumienia, które ma pozwolić na określenie warunków współpracy pomiędzy gminą a powiatem.

– Ustaliliśmy na spotkaniu z panem Dąbkiem, które odbyło się 21 października, że nie będziemy żądać od Rady Gminy podjęcia uchwały o rezygnacji z darowizny. Właścicielem budynku pozostaje Prażmów – mówi Zdzisław Lis, wicestarosta piaseczyński. – My będziemy wspierać ich pod kątem wspólnego zagospodarowania tego obiektu.

Gmina Prażmów przysłała do starostwa projekt porozumienia między samorządami, określający po czyjej stronie pozostają konkretne działania. Między innymi są tam informacje o tym, że Gmina sfinansuje projekt remontu. Projekt wskazuje też termin, w jakim powinno się to wydarzyć.

– Wprawdzie przysłany dokument nazywa się porozumieniem, ale ja to traktuję jako list intencyjny, który w pewnym sensie określa zasady współpracy między nami – przyznaje wicestarosta.– Brakuje mi w nim dwóch istotnych rzeczy. Po pierwsze, żeby cokolwiek robić przy tym budynku, trzeba zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili obowiązujący plan przewiduje prowadzenie tam usług zdrowotnych.

Zdaniem wicestarosty to pierwszy krok do dalszych działań i zapis o tym powinien znaleźć się w projekcie porozumienia.

– Uważam, że Gmina powinna przystąpić do prac nad zmianą planu wcześniej, nie czekając na zawarcie porozumienia z nami – twierdzi Zdzisław Lis. – Zakładam, że cały proces zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zajmie półtora roku. W tym czasie można już przystąpić do uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Brak zapisu o konieczności uzgadniania remontu z konserwatorem to kolejna uwaga starostwa do projektu porozumienia. Zarząd Powiatu chce również, aby w porozumieniu jedynie nakreślić charakter prowadzonej w przyszłości w dworze Ryxów działalności, bez wymieniania konkretnych instytucji czy organizacji. Nowo uchwalony miejscowy plan powinien być wystarczającym zabezpieczeniem tego, że obiekt zostanie przeznaczony na działalność kulturalną czy szeroko pojętą integrację środowisk lokalnych.

– Za chwilę naniesiemy wszystkie swoje uwagi oraz poprawki i przekażemy je do gminy Prażmów, po czym dalej będziemy to procedować. Jeśli oba samorządy poważnie podejdą do tego porozumienia i spełnią warunki w nim zawarte, to w 2022 roku miałby szansę rozpocząć się remont dworu – szacuje wicestarosta Lis.