Budżet Partycypacyjny

217

Do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020 w gminie Góra Kalwaria

zostało zgłoszonych 28 pomysłów. Weryfikację formalną i merytoryczną przeszło 17 nich. Mieszkańcy zdecydują w głosowaniu, które z nich będą realizowane.
Wartość wszystkich 17 pomysłów zaakceptowanych przez Komisję Budżetu Partycypacyjnego wynosi 1 300 824 zł. Jest to kwota ponad trzykrotnie wyższa niż przewidziana w Budżecie Partycypacyjnym, czyli 400 tysięcy złotych. – Wobec tego burmistrz wyda zarządzenie o przeprowadzeniu głosowania nad zgłoszonymi projektami – informuje Piotr Chmielewski, rzecznik burmistrza Góry Kalwarii. – Głosowanie rozpocznie się prawdopodobnie 23 września.
Mieszkańcy będą mogli zdecydować, które propozycje ich zdaniem gmina powinna zrealizować w przyszłym roku. Każdy będzie mógł poprzeć kilka z 17 zakwalifikowanych do głosowania pomysłów.

Niektóre zdecydowanie wydają się warte wsparcia i zainteresowania. Jednym z nich jest stworzenie lokalnego centrum aktywności pod nazwą Dom Sąsiedzki „Wisełka” w dawnej restauracji Wisełka.

Zdaniem pomysłodawców, mogliby spotykać się tam mieszkańcy w każdym wieku, spędzać miło czas, a organizacje pozarządowe mogłyby realizować swoje projekty.

Ciekawym pomysłem wydają się „Soboty z filharmonią”. Pierwotnie wnioskodawca chciałby, aby koncerty odbywały się dla osób niepełnosprawnych, które mają trudność z wyjazdem na koncert w Warszawie, ale ostatecznie jest on kierowany do wszystkich mieszkańców.

Kolejny projekt wart zainteresowania to „Mama jest tylko jedna”. Kierowany jest do matek małych dzieci. Pomysłodawczynie chcą, aby w 2020 roku odbywały się cykliczne spotkania z fizjoterapeutą lub trenerem. Zajęcia miałyby być dopasowane do potrzeb i typowych problemów zdrowotnych kobiet po urodzeniu dziecka. Aby umożliwić wszystkim kobietom udział w zajęciach, dziećmi miałyby zająć się opiekunki – animatorki zabaw.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi 17 projektami. Ich szczegółowe opisy można znaleźć na stronie internetowej www.decyduj.gorakalwaria.pl