Blokada poczty

516

Gdyby ogłosić w Piasecznie konkurs na najgorzej działający urząd, Poczta Polska nie musiałby się obawiać konkurencji. Na jej działanie narzekają mieszkańcy, radni oraz urzędnicy.

Poczta bowiem jest takim urzędem, z którym każdy się styka. Nawet jeśli sam nie bardzo chce, to różne instytucje przesyłają korespondencję za jej pośrednictwem. A rzeczona korespondencja w Piasecznie dociera do adresata nawet z miesięcznym opóźnieniem. I tak oto klient dostaje spóźnione rachunki za gaz, prąd czy wodę. A później płaci odsetki za opóźnienia w płatnościach. W przypadku zimowych rachunków za gaz takie odsetki to już nie są groszowe sprawy.
– Dostałam ostatnio listem poleconym wezwanie z policji – mówi Karolina z Głoskowa. – Wyznaczony termin stawienia się w charakterze świadka minął tydzień wcześniej. A list szedł z Piaseczna do Głoskowa 20 dni – nie ukrywa irytacji. – Na szczęście to była drobna sprawa i policja okazała wyrozumiałość, ale co gdyby to było na przykład wezwanie do sądu w ważnej dla mnie sprawie? – nie ukrywa irytacji.

Burmistrz interweniuje
Na początku grudnia Kamila Supron-Kalinowska z Biura Prasowego Poczty Polskiej S.A. deklarowała:
– W przypadku placówki pocztowej Piaseczno 1 podjęliśmy już działania korygujące pracę służb doręczeń. Zatrudniamy dodatkowych pracowników, uruchamiamy dodatkową służbę doręczeń w soboty.
Rzeczywiście zdarza się, że poczta jest dostarczana w soboty. Jak widać jednak nadal nie rozwiązuje to problemu. Temat jest znany Urzędowi Gminy. Na usługi poczty mieszkańcy skarżą się bezpośrednio urzędnikom lub radnym.
– W zeszłym roku burmistrz Zdzisław Lis zorganizował spotkanie w urzędzie miasta z kierownictwem rejonu warszawskiego Poczty Polskiej, w związku z licznymi uwagami i zażaleniami mieszkańców na niski poziom usług poczty na naszym ternie – informuje Łukasz Wyleziński z Biura Promocji. – Również urząd miasta jako klient poczty miał wiele zastrzeżeń, szczególnie w zakresie terminowości dostarczania korespondencji. Otrzymaliśmy wtedy zapewnienie, że stan ten ulegnie poprawie.
Skargi napływają nadal. Urzędnicy przekazują je do Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Poczty Polskiej S.A., Dział Operacyjny w Warszawie.

I do tego kolejki
Temat opóźnień w dostarczaniu korespondencji, z którym piasecznianie borykają się już drugi rok, to nie jedyny powód do narzekań. Kolejnym są ogromne kolejki w placówce przy ul. Kościuszki.
– Przede mną 20 osób, a na pięć okienek pracuje jedno! – mówi młoda mama. – A i tak ja sobie mogę pozwolić na to, żeby przyjść w środku dnia i w środku tygodnia. Proszę przyjść i zobaczyć co tu się dzieje w sobotę.
Niestety skontaktowanie się z naczelnik piaseczyńskiej placówki jest wyjątkowo trudne. A doświadczenie uczy, że odeśle nas do biura prasowego Centrali Poczty Polskiej S.A., ale nie tracimy nadziei, że doczekamy się jakiejś reakcji osoby odpowiadającej za zarządzanie pracą swoich podwładnych.