Bezterminowe „prawka” do wymiany

0
934

Konieczność wymiany dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów będzie dotyczyć również tych, którzy posiadają uprawnienia bezterminowe.

Nowy wzór prawa jazdy, bez adresu zamieszkania, wydawany jest od 4 marca 2019 roku. Zmiana przepisów w tym zakresie stała się konieczna ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy nakazywały bowiem wymianę prawa jazdy w ciągu 30 dni od zmiany adresu zamieszkania, co wiązało się nie tylko z formalnościami, ale i kosztami. Wymiana prawa jazdy kosztuje bowiem 100,5 zł. Nowy wzór dokumentu, bez adresu, takiej konieczności nie zakłada.

Czy ta zmiana oznacza konieczność wymiany posiadanego dokumentu na nowy? Nie. A w każdym razie nie w tej chwili, co ma znaczenie, gdy często zmieniamy miejsce zamieszkania.

Od 2013 roku wszyscy nowi kierowcy otrzymują prawo jazdy z terminem ważności. Jeśli nie ma innych wskazań lekarskich, wynosi on 15 lat. To wtedy narodziły się obawy posiadaczy starszych, bezterminowych dokumentów. Wymieniając dokument z powodu zmiany adresu, zniszczenia, kradzieży czy zgubienia, otrzymywało się bowiem terminowy dokument. Sprawy trafiały przed sądy, jest już co najmniej kilka orzeczeń dotyczących kwestii utrzymywania uprawnień nabytych w panującym wcześniej porządku prawnym.

Sprawy te ostatecznie uporządkowano. Kierowcy posiadający tzw. bezterminowe prawo jazdy również będą musieli wymienić dokument na nowy. Mają jednak na to jeszcze sporo czasu. Obowiązkowa wymiana „starych” dokumentów nastąpi w latach 2028-2033. Wtedy otrzymamy już dokumenty ważne na 15 lat. Same uprawnienia nadal będą jednak obowiązywać bezterminowo, więc zmiana dotyczy tylko wyrobienia nowego dokumentu z aktualnym zdjęciem, bez konieczności ponownego wykonania badań lekarskich czy w jakikolwiek inny sposób potwierdzania zdolności do prowadzenia pojazdu.