Bezpłatne półsanatorium

0
1099

W grudniu w Chyliczkach ma rozpocząć działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej. Będzie przeznaczony zwłaszcza dla osób starszych, a pobyt w nim ma być bezpłatny.

Dzienny Dom Opieki Medycznej będzie działał w nowym budynku przy ulicy Krótkiej 1. W tej chwili nadal trwają prace wykończeniowe wokół budynku. Organizatorzy tego przedsięwzięcia, określają go jako swoiste półsanatorium. Pobyt tam ma pomóc podreperować zdrowie i zapobiec niepotrzebnym hospitalizacjom. Tak jak do zwykłego sanatorium, potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub – w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, udzielającego świadczeń w szpitalu. Trzeba również spełnić wymagane kryteria kwalifikacyjne, między innymi posiadać ubezpieczenie NFZ, mieszkać na terenie województwa mazowieckiego i uzyskać 40-65 punktów w skali poziomu samodzielności (skala Barthel). Do pobytu kwalifikują się osoby zależne, szczególnie osoby w wieku 65+, w tym niepełnosprawne.

O miejsce w DDOM nie mogą ubiegać się osoby, które korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych. Na zakwalifikują się też osoby z zaawansowaną chorobą psychiczną i objęte leczeniem uzależnień.

Pacjenci będą spędzać tam czas od godziny 9 do 17 i wracać na noc do swoich domów. Będą mieli zagwarantowaną opiekę: rehabilitacyjną, lekarską oraz pielęgniarską. Będą również prowadzone dla nich zajęcia edukacyjne dotyczące samoopieki i samopielęgnacji, a także doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych oraz zajęcia stymulujące procesy poznawcze. Zaplanowano też terapię zajęciową i edukację w zakresie przygotowania rodzin i opiekunów do kontynuacji leczenia. Pacjenci otrzymają w ciągu dnia wyżywienie. Wszystko to będzie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a pacjenci nie będą ponosili kosztów związanych z pobytem w tym miejscu.

Więcej informacji można zdobyć pod adresem internetowym: centrumzdrowia.com/ddom oraz pod numerem telefonu +48 733 333 050.