Bez kar umownych

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Gmina darowała wykonawcy ponad 200 tysięcy złotych.


Wraca temat skarpy wiślanej w Górze Kalwarii. Jak już pisaliśmy, roboty budowlane dotyczące pierwszego etapu inwestycji realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego ukończono z dużym opóźnieniem. Pierwotnie prace miały się zakończyć 30 listopada 2016 r., ale ostatecznie dopiero w minione wakacje mieszkańcy mogli cieszyć się nowym wyglądem skarpy. W związku z tak dużym poślizgiem wykonawca powinien zapłacić kary umowne, jednakże tutaj pojawiają się pewne kontrowersje.
Jak poinformował nas Wicestarosta Powiatu Piaseczyńskiego Arkadiusz Strzyżewski, łączna kwota odsetek (liczonych od 30 listopada 2016 r. do lipca 2017 r.) wyniosła około 250 tysięcy złotych, ale Gmina Góra Kalwaria naliczyła kary umowne za jedyne 31 dni, czyli blisko 40 tysięcy złotych. Nietrudno więc policzyć, że odpuszczono 210 tysięcy złotych. Dlaczego?
Wykonawca wystąpił z pismem o nienaliczanie kar umownych i przedstawił argumenty potwierdzające, że opóźnienie nie powstało z jego winy. Część z nich została uznana i kary naliczono tylko za jeden miesiąc. Jakie to były argumenty? Niewykluczone, że chodziło o niekorzystne warunki atmosferyczne (mrozy), co zdaniem prezesa Stowarzyszenia Nowa Kalwaria jest niedorzeczne, a winą tak późnego oddania inwestycji był brak robotników na skarpie.
– Wizytowałem systematycznie prace na skarpie i było tam zwykle jedynie 5-6 robotników. Przedstawiciela gminy nigdy jednak nie spotkałem. Za opóźnienie i brak pracowników odpowiada tak samo wykonawca, jak i Gmina. Trudno zrozumieć darowanie tak dużej sumy pieniędzy, której właśnie zabrakło Gminie, by kontynuować prace jeszcze w tym roku (nie udał się przetarg, oferty opiewały na kwoty wyższe od przewidzianego budżetu) – powiedział nam Arkadiusz Strzyżewski.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama