Będą pieniądze na inwestycje

0
58

Gmina przeznaczy z wolnych środków kwotę 1,5 miliona złotych na realizację planowanych wcześniej inwestycji. Za te pieniądze uda się zrealizować cztery przedsięwzięcia.

Niektóre z tych inwestycji były zaplanowane do realizacji w poprzednim budżecie, ale z różnych względów nie zostały wykonane.

– W tej chwili wiadomo już, że zostało nam 1 milion 520 tysięcy złotych. Są to tak zwane wolne środki pochodzące z rozliczenia spłat obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wyjaśnia Piotr Chmielewski, rzecznik burmistrza Góry Kalwarii. – Rada Miejska, zgodnie z sugestią kierownictwa Gminy, zdecydowała się przeznaczyć je na przedsięwzięcia, które były już wcześniej zaplanowane i dla których są już gotowe projekty.

Szlaki turystyczne

Jednym z nich jest wytyczenie i oznakowanie tematycznych szlaków turystycznych po Górze Kalwarii. Jest to projekt, który wygrał w ramach budżetu obywatelskiego 2019. Szlaki mają być trzy. Pierwszy ma dotyczyć początkowego układu urbanistycznego, związanego z sakralną historią miasta. Drugi będzie obejmował temat wojskowości. Trzeci zaś związany jest z historią przedwojennych mieszkańców żydowskich. Przy zabytkach i istotnych miejscach będą umieszczone tabliczki z opisami, mapkami i planami.

– Ze względu na przedłużający się etap przygotowania treści na tablice, nie udało się tego zrobić w minionym roku – tłumaczy Chmielewski.

Boisko i przedszkole

Zgodnie z przygotowanym kosztorysem, 600 tys. zł będzie przeznaczone na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Coniewie. Ma tam powstać nowy obiekt wielofunkcyjny ze sztuczną murawą, a także nowoczesna bieżnia.

Kolejne zadanie to dostosowanie pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Cendrowicach do celów oddziału przedszkolnego.

– Dzieci przyjęto do niego już we wrześniu ubiegłego roku. Ponieważ były obawy, że nie zdążymy z remontem przed rozpoczęciem roku szkolnego, przesunięto go na ten rok – dodaje rzecznik. – Teraz zostało przeznaczone na ten cel 280 tys. zł. Zakładamy, że ta kwota wystarczy na to, żeby to był oddział przedszkolny z prawdziwego zdarzenia. Do wakacji chcemy wyłonić wykonawcę tych prac.

Łącznik do kolektora

Z wolnych środków będzie również wybudowany odcinek kanalizacji deszczowej, który pozwoli na odprowadzenie wód opadowych z ulic Pijarskiej i Dominikańskiej do kolektora na terenie dawnej jednostki wojskowej.

– Przeznaczone jest na nią 500 tysięcy złotych, bo to jest bardzo ważna inwestycja – przekonuje Piotr Chmielewski. – W tej chwili ścieki sanitarne i deszczówka mieszają się i są wysyłane do oczyszczalni. Podczas przebudowy ulic Dominikańskiej i Pijarskiej, która zostanie zrealizowana w pierwszej połowie tego roku, te dwie instalacje zostaną rozdzielone. Nowa kanalizacja deszczowa musi zostać połączona z kolektorem znajdującym się na terenie byłej jednostki wojskowej. Właśnie na wybudowanie tego kilkusetmetrowego łącznika zostanie wydane te pół miliona. Deszczówka, po podczyszczeniu w separatorach, będzie kierowana do Cedronu, który wpływa do Wisły.

Będzie więcej

Wysokość całych wolnych środków w gminie będzie znana dopiero w marcu. W poprzednich latach była to kwota w wysokości około 5 milionów złotych. W tym roku prawdopodobnie można spodziewać się podobnej kwoty. Nie wiadomo jeszcze, na co zostanie przeznaczona.

– Na pewno trzeba będzie dołożyć do pensji nauczycielskich. W budżecie nie zostało to do końca zabezpieczone – uzupełnia rzecznik burmistrza.