800 zł dodatku dla pocztowców

0
587

Wszyscy pracownicy Poczty Polskiej dostaną w tym roku dodatek do pensji w wysokości 800 zł. Ma to ostudzić strajkowe nastroje w największej firmie w kraju.

Decyzja o wypłacie jednorazowych dodatków do pracowniczych pensji została podjęta przez największego pracodawcę w Polsce w wyniku negocjacji ze związkami zawodowymi. Od wiosny w Poczcie Polskiej trwa bowiem spór zbiorowy. Pocztowcy walczą obecnie o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego o 400 zł brutto. Zważywszy na to, że Poczta Polska zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, takie podwyżki oznaczałyby wydatki rzędu około 400 mln złotych rocznie. Władze spółki przekonują, że sytuacja finansowa przedsiębiorstwa niestety na to nie pozwala. Negocjacje między związkowcami a pracodawcą utknęły w martwym punkcie i widmo zaostrzenia strajku stało się realne. Pracodawca przedstawił 29 października związkowcom propozycję podpisania porozumienia w sprawie wypłaty dodatkowych środków do pensji. Pod porozumieniem podpisało się zaledwie kilka z 85 działających w spółce organizacji związkowych, w tym jedna z dwóch tzw. organizacji reprezentatywnych – Związek Zawodowy Pracowników Poczty. Związek uzasadnia swoją decyzję tym, że pracodawca uzależnił wypłatę jednorazowych dodatków od podpisania porozumienia przynajmniej z jedną organizacją reprezentatywną.

– Mając na uwadze powyższy argument pracodawcy oraz możliwość otrzymania przez pracowników dodatkowego wynagrodzenia, w dniu 29 października 2019 r. ZZPP podpisał porozumienie z pracodawcą dotyczące jednorazowych dodatkowych płatności dla pracowników – czytamy w komunikacje ZZPP. – Równocześnie strony porozumienia postanowiły zawiesić spór zbiorowy do dnia 31 marca 2020 r. ZZPP nadal podtrzymuje swój postulat dotyczący wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników.

Dzięki podpisanemu porozumieniu pracownicy otrzymają 800 zł brutto w dwóch częściach: 400 zł w listopadzie (wypłata do 10 listopada br.) oraz 400 zł w grudniu (wypłata do 10 grudnia br.).

– W okresie wzmożonych wydatków przedświątecznych te 800 zł brutto będzie zauważalnym dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego. Oczywiście chcielibyśmy, aby te wypłaty były jeszcze wyższe, ale jesteśmy spółką, która sama zarabia na siebie i musimy przestrzegać dyscypliny finansowej. Dodatkowe wypłaty to koszt blisko 74 mln zł, na przeznaczenie takiej kwoty dla pracowników pozwala nam aktualna sytuacja finansowa firmy – powiedział Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.

Druga z reprezentatywnych organizacji związkowych – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” podpisała protokół rozbieżności, podtrzymując swoje postulaty dotyczące podwyżek pensji zasadniczej dla pracowników w latach 2019-2020.

– Podpisanie zgody na wypłatę jednorazówek uniemożliwiłoby nam przez kolejne miesiące podejmowanie działań w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Naszym priorytetem jest i pozostanie wzrost wynagrodzeń zasadniczych, które są gwarancją bezpiecznej egzystencji pracowników – pisze w komunikacie NSZZ „Solidarność”.

Władze spółki przekonują, że wypłata świadczeń jednorazowych nie zamyka tematu wzrostu wynagrodzeń zasadniczych i są otwarte na kontynuację rozmów na ten temat.