300+ z opóźnieniami

0
330

Nie wszyscy otrzymali 300+ na czas. W Piasecznie nie wypłacono świadczenia 180 osobom, w sumie ponad 81 tysięcy złotych. W Górze Kalwarii na wypłacenie środków czeka jeszcze około 100 osób. Przyczyną opóźnienia jest brak środków na kontach gmin.

Pieniądze z programu Dobry Start dla osób, które złożyły wnioski w lipcu lub sierpniu, powinny być wypłacone nie później niż do końca września. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, świadczenie będzie wypłacane do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W gminie Piaseczno zabrakło środków na wypłaty dla 180 osób. Przy czym jedna osoba może pobierać świadczenie za kilkoro dzieci. W sumie są to 272 świadczenia, czyli 81 600 zł.

– W naszej gminie złożono większą od spodziewanej liczbę wniosków – wyjaśnia Hanna Kułakowska-Michalak, wiceburmistrz Piaseczna. – W związku z tą sytuacją Wydział Świadczeń Społecznych wystąpił o dodatkowe środki, które powinny wpłynąć na konto gminy w tym tygodniu.

W tym roku w gminie Piaseczno w lipcu wpłynęło 6 341 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, w sierpniu kolejne 2 787, a we wrześniu następne 625 wniosków. Łącznie od lipca w ramach świadczenia 300+ została wypłacona kwota w wysokości 3 674 550 złotych.

W gminie Góra Kalwaria również doszło do opóźnień. Do tej pory Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 1 050 000 zł w ramach tego programu, co oznacza, że wsparcie w postaci 300 zł otrzymało 3500 dzieci.

– Pieniądze te były wypłacane na bieżąco, w miarę wpływu wniosków. Jest jednak około 100 wniosków, których autorzy nie otrzymali jeszcze świadczenia – mówi Piotr Chmielewski, rzecznik burmistrza Góry Kalwarii.

Jak tłumaczy OPS, dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze część wniosków należało uzupełnić – Ośrodek zwrócił się o to do rodziców. Po drugie, brakuje środków i OPS czeka, aż wojewoda je dośle. Ośrodek – jak zapewnia jego kierownictwo – już kilkukrotnie występował do wojewody o zwiększenie środków na wypłatę 300+.

– To już nie są duże kwoty w stosunku do wypłaconych, ale jednak muszą znaleźć się na koncie OPS. I to, kiedy wszyscy te pieniądze otrzymają, jest zależne właśnie od wojewody – dodaje Piotr Chmielewski.

Pomimo opóźnień w wypłatach 300+, zarówno w Piasecznie jak i Górze Kalwarii nie było opóźnień w wypłatach 500+. W obydwu gminach wszystko przebiegało zgodnie z planem i nie było problemów z terminową wypłatą tych świadczeń.