2 miliony dla uczniów

0
312

Ponad 2 mln złotych unijnej dotacji pozwoli na realizację zajęć dodatkowych w piaseczyńskich szkołach.

Przygotowany przez gminę projekt „Piaseczyńskie szkoły przyszłości” znalazł się na liście tych, które zostaną dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano realizację zajęć dodatkowych w sześciu piaseczyńskich placówkach oświatowych: w Złotokłosie, Jazgarzewie, Józefosławiu, Zalesiu Górnym oraz piaseczyńskiej „dwójce” i „piątce”. Będą to zajęcia zarówno dydaktyczno-wyrównawcze jak i rozwijające.

– Planowane w ramach projektu zajęcia będą obejmowały obszar informatyki, matematyki, przedsiębiorczości, przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki, języka angielskiego i niemieckiego – wylicza wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Ponadto prowadzone będą zajęcia psychoedukacyjne, kursy obsługi narzędzi informatycznych, programów graficznych i urządzeń mobilnych, zajęcia kreatywnego myślenia, robotyka, ale i warsztaty dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Dodatkowo w ramach projektu w każdej szkole zrealizowane zostaną dwa wyjazdy na warsztaty laboratoryjne do Centrum Nauki Kopernik. W projekcie wsparciem zostanie objętych łącznie 1035 uczniów. Projekt zakłada zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie pracowni przyrodniczych oraz zakup do szkół sprzętu TIK. Dofinansowanie w ramach projektu to 2,1 mln złotych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zajęcia będą się odbywały w szkołach, które zgłosiły swoją gotowość udziału w projekcie w kwietniu bieżącego roku.