TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ilość znaków: 0
Koszt jednego znaku 40 groszy brutto

DOPŁATY ZA WYRÓŻNIENIE OGŁOSZENIA:

Drukowane litery (+ 30%)
Pogrubienie (+ 40%)
Ramka (+ 100%)
Kolor (+ 100%)

LICZBA EMISJI:

ZASIĘG OGŁOSZENIA DROBNEGO:

CENA OGŁOSZENIA:

Nazwa pozycjiCena
Cena postawowa za 1 ogłoszenie0.00 zł
Dopłaty za wyróżnienie 1 ogłoszenia0.00 zł
Cena za wybraną liczbę emisji0.00 zł
Rabat za wybraną liczbę emisji0.00 zł
Ogółem netto0.00 zł
Ogółem brutto0.00 zł