Zaostrzenie przepisów

0
5615

Za brak rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni właściciel poniesie karę w wysokości 1000 zł.

Wprowadzenie przepisu, który nakazywałby właścicielowi pojazdu jego zarejestrowanie lub wyrejestrowanie w ciągu 30 dni od zaistnienia „przesłanki” do dokonania takiej formalności, zaproponował Minister Środowiska. Jego inicjatywą było również wprowadzenie za niedotrzymanie terminu sankcji w postaci kary administracyjnej w wysokości tysiąca złotych. Nowe przepisy zatwierdził już Sejm i Senat. Najprawdopodobniej miałyby wejść w życie od początku 2020 roku.

Właściciel samochodu, motocykla lub innego pojazdu, który podlega obowiązkowi rejestracji, powinien zarejestrować go w odpowiednim dla miejsca zamieszkania starostwie w ciągu 30 dni od zakupu. Obowiązek wyrejestrowania pojazdu teoretycznie również istnieje, ale jest przepisem w dużej mierze martwym, właśnie ze względu na brak sankcji. Przesłankami do wyrejestrowania są sprzedaż za granicę, kradzież lub złomowanie. Na uregulowanie tej kwestii nalegała również Komisja Europejska, która zarzucała Polsce, że nie wdrożyła dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Szacunki mówią, że z 24 milionów pojazdów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów aż 6 milionów to „samochody-duchy”.

Obowiązek rejestracji będzie przede wszystkim uderzał w importerów i sprzedawców samochodów używanych. W myśl nowych przepisów, musieliby rejestrować pojazdy na firmę jako osobę prawną w terminie 30 dni od kupienia go od poprzedniego właściciela na terenie Polski lub dopuszczenia pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem UE przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu oraz sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego UE. 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację ma mieć także osoba, która posiada pojazd powierzony mu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną. Czas będzie liczony od dnia sprowadzenia pojazdu do Polski.

Zgodnie z poprawką wniesioną do rządowego projektu przez parlamentarzystów, obowiązek ten nie będzie dotyczył samochodów nowych, czyli dealerów.

 

Przeciętny Kowalski, po zakupie pojazdu, nieważne z jakiego źródła, będzie miał obowiązek zarejestrować go na siebie (czy firmę) w ciągu 30 dni. Po przekroczeniu tego terminu grozić mu będzie 1000 złotych kary.