Przegląd poetycki VIII

202

W „Przeglądzie poetyckim” zamieszczamy kolejny wiersz autorstwa Pan Wiesława Janusza Mikulskiego. Czekamy na Państwa opinie w formie listu do redakcji wysyłanego na adres:

***
Twoje słońce ogrzało mą duszę
Twoje słowa zmieniły mą drogę
Tyś mnie krzepił w czas deszczów i w susze
Dzięki Tobie oddychać dziś mogę

Tyś prowadził mój umysł od dziecka
Tyś mnie uczył przez ludzi świat kochać
Tobie tylko zawdzięczam dni szczęścia
Tobie mówię dziś także: mnie prowadź

Tyś mi barwy tej ziemi odsłonił
Kwiaty ludzi i gwiazdy na niebie
Twoje wszystko co dzisiaj mam w dłoni
TWOJE WSZYSTKO I WSZYSTKO OD CIEBIE

Wiesław Janusz Mikulski