Przegląd poetycki X

231

W „Przeglądzie poetyckim” zamieszczamy kolejny wiersz autorstwa Pana Ryszarda Fajera. Czekamy na Państwa opinie w formie listu do redakcji wysyłanego na adres:

Nie poskładam rąk do modlitwy,
Nie ugnę nóg w kolanach,
Nie odpowiem na twoje listy,
O nic nie będę błagał.

Zapalę kolejną fajkę,
Wypiję za zdrowie… swoje,
I bardzo szybko zapomnę,
Czym byliśmy… oboje.

Pako