Kultura na kołach

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii przygotował nowy projekt o nazwie „Kultura na kołach – baśnie historie legendy”.

 

Dzięki akcji uczniowie czterech szkół z terenu gminy mają szansę wziąć udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, na co dzień niedostępnych w swoich miejscowościach.

Realizacja projektu rozpocznie się od warsztatów literackich „Rusz wyobraźnią – baśnie historie legendy”, nad którymi będzie czuwał Michał Malinowski – opowiadacz, pisarz, podróżnik, autor nowatorskich metod opowiadania i poszukiwacz inspiracji.

Warsztaty mają dać uczestnikom okazję do pracy z wyobraźnią i słowem pisanym, odwołując się do lokalnych baśni, historii, legend. Uczestnicząca w projekcie młodzież będzie miała za zadanie sięgnąć do opowieści, które znają ich rodzice, dziadkowie, znajomi. Zainspirowani, mają szansę stworzyć własne opowiadanie, historię, baśń odwołującą do związanego z regionem dziedzictwa kulturowego.

W oparciu o stworzone opowiadania grupy uczniów wezmą udział w przygotowaniu ilustracji i rysunku pod okiem artysty plastyka, ilustratora i kostiumografa Marka Łukasika. Kolejne grupy wykonają prace ceramiczne zainspirowane motywami, a nad ich pracami będzie czuwać Anna Skajnowska-Olszewska, malarka, absolwentka warszawskiej ASP. Jeszcze inne grupy będą zaangażowane w projektowanie i tworzenie muralu przy wsparciu artystów Justyny Szeligi i Matta Ługowskiego.

Prócz warsztatów, dla uczniów czterech szkół podstawowych z terenu gminy Góra Kalwaria (Baniocha, Brześce, Czersk, Cendrowice) planowane są wydarzenia otwarte, podczas których mieszkańcy sami będą mogli zmierzyć się z tematem i stworzyć ilustrację do wybranego fragmentu opowiadania czy baśni.

Przygotowane podczas warsztatów najlepsze prace będą dołączone do bezpłatnej publikacji „Nasze baśnie historie legendy”, podsumowującej zrealizowane warsztaty.

Otwarte spotkania dla mieszkańców:

15 czerwca, Baniocha

21 września, Cendrowice

28 września, Czersk

12 października, Brześce

20 października – Gala Finałowa, Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii otrzymał na realizację tego zadania 24 tys. złotych w ramach programu „Kultura Dostępna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.