Atrakcje turystyczne powiatu piaseczyńskiego

0
1872

Historia naszego powiatu jest niezwykle bogata i tak różnorodna, jak różne są gminy wchodzące w jego skład. Od średniowiecznego osadnictwa, przez insurekcję kościuszkowską po bitwy drugiej wojny światowej – na naszych terenach znajdziemy wiele śladów z przeszłości. Jeśli zastanawiacie się, jakie atrakcje na wakacje wybrać, to ten tekst jest właśnie dla Was.

Zachęcamy też do zapoznania się z propozycjami, gdzie można dobrze zjeść w powiecie piaseczyńskim. Piszemy o tym w artykule: Atrakcje na wakacje – co warto zwiedzić i gdzie zjeść

Znasz swoje okolice? Poznaj też sąsiadów: Atrakcje na wakacje – co warto zwiedzić i gdzie zjeść w powiatach pruszkowskim i grodziskim

GMINA GÓRA KALWARIA

Brześce: dwór drewniany, wybudowany w XVIII w. (na starszych fundamentach) wg projektu arch. J. Fontany – właściciela wsi. Od 1869 do 1945 r. własność rodziny Okęckich. Styl barokowo klasycystyczny. Wokół dworu park, pod k. XIX w. wybudowano spichlerz i oficynę. Po 1945 zespół użytkowany przez PGR.

fot. gorakalwaria.pl
 • Czersk: zamek wzniesiony w 1. poł. XIV w. dla księcia Janusza I Mazowieckiego na nieregularnym planie z czworoboczną wieżą bramną i cylindrycznymi basztami połączonymi linią murów obronnych. Od 1526 r. własność królewska.
fot. gorakalwaria.pl
 • Góra Kalwaria: kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego tzw. Dom Piłata. Kościół popularnie zwany na „Górce” (pierwotnie Dom/Ratusz Piłata) powstał w 2. poł. XVII w. z fundacji bpa S. Wierzbowskiego. Przebudowany w 1791 r. w stylu późnobarokowym. Na osi prezbiterium barokowa rzeźba Chrystusa Ecce Homo.
fot. gorakalwaria.pl
 • Góra Kalwaria: cmentarz żydowski (kirkut) założony w 1826 r. Na jego terenie zachowało się ok. 100 nagrobków lub ich pozostałości oraz grobowiec (ohel) cadyków Alterów – odbudowany w 1991 r. po zniszczeniach wojennych.
fot. gorakalwaria.pl
 • Góra Kalwaria: ratusz wybudowany w latach 1829-1834 wg projektu B. Witkowskiego (z poprawkami L. Marconiego) przez przedsiębiorcę J. Gladeckiego, w stylu klasycystycznym.
fot. gorakalwaria.pl
 • Góra Kalwaria: kaplica św. Antoniego z Padwy zbudowana w 2. poł. XVIII w., styl barokowy.
fot. gorakalwaria.pl
 • Góra Kalwaria: dawny konwent pijarów. Zespół składa się z 13 zabytkowych budynków powstałych XVII-XX w., w otoczeniu parku. Najstarszy dawny konwikt z 1675 r. fundacji bpa S. Wierzbowskiego (do 1806 r). W 1819 r. został sprzedany na koszary rosyjskie, a od 1841 r. mieścił przytułek dla starców i kalek. Po 1945 r. zakład opiekuńczy, ob. Dom Pomocy Społecznej im. W. Łukasińskiego.
fot. gorakalwaria.pl
 • Góra Kalwaria: pałac arcybiskupi. Budynek z XVIII/XIX w. zwany pałacem arcybiskupim, pierwotnie mieszczący Sąd Pokoju Powiatu Czerskiego. Od 1845 r. dom mieszkalny, w latach 1958-2002 siedziba Archiwum Państwowego. Przykład barokowej architektury użyteczności publicznej.
fot. gorakalwaria.pl

 GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA

 • Konstancin-Jeziorna: zespół zabudowy miasta, zabytkowe i też nowoczesne wille w graniczących ze sobą ogrodach. Przy ul. Żeromskiego wieża ciśnień zbudowana w 1899 r., proj. E. Lilpop dla Tow. Ulepszonych Miejscowości Letniczych. Styl neoromański. W tym park zdrojowy z tężnią solankową.
fot. visitkonstancin.pl/
 • Konstancin-Jeziorna: muzeum Stefana Żeromskiego w domu według projektu Zenona Chrzanowskiego, dom wybudowany w latach 20. XX w.
fot. FundacjaZeromski.pl
 • Obory: dwór wzniesiony w poł. XVII w. wg proj. Tylmana z Gameren lub Tomasza Poncino dla J. Wielopolskiego. W 1795-96 r. przebudowa – zmiana dachu na mansardowy i przekształcenie wnętrz. W 1869 r. przebudowany dla Potulickich wg proj. W. Marconiego – dostawiono kaplicę i ryzalit z klatką schodową. Od 1949 r. Dom Literatów im. B. Prusa.
fot. M. Szturomska/archiwum
 • Słomczyn: cmentarz rzymsko-katolicki z końca XIX w. ogrodzony murem ceglanym z bramą wzniesionym w 1915 r. Kaplica grobowa hr. Potulickich i Melżyńskich.
fot. swzygmunt.knc.pl
 • Słomczyn: kościół pw. św. Zygmunta z dzwonnicą.
fot. Facebook.com/Parafia św. Zygmunta w Słomczynie
 • Prom Gassy – Karczew.
fot. J. Grela/archiwum

GMINA LESZNOWOLA

 • Mysiadło: dwór z 2. poł. XVIII w., otoczony pozostałościami parku. Przed 1939 r. należał do rodziny Dmowskich. Bez wyraźnych cech stylowych. Na zachód od dworu pozostałości folwarku.
fot. zabytek.pl

 

 • Stara Iwiczna: założony w pocz. XIX w. jako cmentarz ewangelicko-augsburski. Od 1979 r. należy do parafii rzymsko-katolickiej Zesłania Ducha Świętego. Najstarsze nagrobki pochodzą z 1. poł. XIX w.
fot. lesznowola.pl

GMINA PIASECZNO

 • Jazgarzew: parafia św. Rocha. W miejscu spalanego kościoła powstał nowy, ciekawy architektonicznie kościół wg proj. Konstantego Jakimowicza w stylu neobarokowym. Plebania z pocz. XX w., wokół kościoła dawny cmentarz.
fot. parafiajazgarzew.pl
 • Piaseczno: Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa. Stacja Piaseczno Miasto: dworzec, perony, studnia, magazyn służby drogowej, lokomotywownia, olejarnia. Dworzec powstał w l. 1898- 1925 jako kolej wąskotorowa – o szerokości torów 1000 mm. Na stacji Piaseczno Miasto znajduje się dworzec zbudowany ok. 1925 r., wg proj. arch. K.S. Jakimowicza (przekształcony w 1946 r.).
fot. K.Hofman/archiwum
 • Piaseczno: park miejski, dawniej park pałacowy wraz z zespołem budynków z XVIII i pocz. XX w. Najstarszy budynek „Poniatówka” prawdopodobnie z pocz. XVIII w. Przebudowany w k. XIX w., po 1945 r. upaństwowiony i zamieniony na internat. Budynek internatu nr 2 zwany popularnie pałacem lub „Platerówką”, z l. 1899-1902, w stylu neoklasycystycznym.
fot. piaseczno.eu
 • Piaseczno: pałacyk przy ul. Czajewicza, dawny dom filozofa Myślickiego, później sąd grodzki. Wzniesiony w 1907 roku w stylu eklektycznym.
fot. piaseczno.eu
 • Piaseczno: cmentarz parafialny założony w 1794 r., powiększony i zamknięty murowanym ogrodzeniem z bramą w 1. poł. XIX w. Na cmentarzu miejsca pamięci narodowej: mogiła powstańców z 1863 r., mauzoleum osób zamordowanych w czasie II wojny światowej, mauzoleum żołnierzy pomordowanych w Katyniu; kaplica grobowa rodziny Rostkowskich i kilka nagrobków z XIX i pocz. XX w. m.in. klasycystyczny nagrobek F. Deskura.
fot. wikipedia.org
 • Piaseczno: kościół św. Anny powstał w 2. poł. XVI w., w miejscu drewnianego pw. św. Macieja i Anny. Restaurowany po 1603, w 1736 i 1833 r. Rozbudowany po 1918 r. i w latach 50. XX w. Późnogotycki z el. barokowymi. W fasadzie rzeźba św. Jana Nepomucena z 1736 r. Od wsch. drewniana dzwonnica.
fot. sw-anna.pl
 • Piaseczno: Ratusz. Wybudowany w l. 1823-24 wg projektu H. Szpilowskiego w stylu klasycystycznym (pierwotny drewniany spłonął w XV w.).
fot. M. Szturomska/archiwum
 • Zalesie Dolne: stacyjka kolejki wąskotorowej oraz organizacja urbanistyczna miasta-lasu i miasta- -ogrodu. Górki Szymona, park w dolinie rzeki Jeziorki z ciekawie ukształtowanym terenem.
fot. zalesie-dolne.pl
 • Wólka Pęcherska: cmentarz wojenny założony w 1915 r. Liczy 70 mogił, gdzie pochowano 69 Niemców i 12 Rosjan – wg napisów na 2 głazach. Obok nich kapliczka. Ślady oznaczone drewnianymi krzyżami.
fot. zabytek.pl

GMINA PRAŻMÓW

 • Prażmów: ul. F. Ryxa 35 – kościół pw. św. Franciszka wzniesiony w l. 1800-1817 przez P. Czołchańskiego i następnego właściciela dóbr Prażmowskich F. Ryxa, w stylu klasycystycznym. W 1871 r. dobudowano wieżę od frontu.
fot. wikipedia.org
 • Prażmów: zespół dworski: dwór, park, budynki gospodarcze – stajnia, gorzelnia Dwór zbudowany w 1820 r. dla Franciszka Ryxa, z parkiem krajobrazowym. Klasycystyczny dwór restaurowano w 1905 i 1959 r. Zabudowania gospodarcze częściowo przekształcone po 2. poł. XX w.
fot. polskiezabytki.pl

GMINA TARCZYN

 • Kopana: dwór Górskich powstał w 1. poł. XIX w., w 1901 r. rozbudowany od wschodu – data na attyce i w okresie międzywojennym, własność rodziny Górskich. Pozostałości parku krajobrazowego z pocz. XX w., proj. S. Celichowskiego.
fot. polskiezabytki.pl
 • Many: zespół z XIX w., dwór przekształcony w 1928 r. wg proj. T. Tołwińskiego na dwór własny, obecnie rozebrany (w jego miejscu budowany nowy). Zachowane zabudowania gospodarcze, dom rządcy oraz park ze stawami i alejami dojazdowymi (prowadzące do dworu i części folwarku).
fot. polskiezabytki.pl
 • Tarczyn: kościół parafialny pw. św. Mikołaja; dzwonnica zbudowany w XV lub na pocz. XVI w., później przebudowywany m.in. gruntownie w l. 1623-30 – przedłużony o 2 przęsła i przesklepiony oraz w XVIII w. Nawarstwienia w stylu gotyckim, barokowym i klasycystycznym.
fot. parafia-tarczyn.pl

 

 • Tarczyn: Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa: dworzec, magazyn, wieżowy zbiornik wodny ze studnią, perony. Powstał po 1914 r. w związku z przeprowadzeniem wąskotorowej linii kolejowej z Piaseczna do Grójca. Składa się z: budynku dworcowego – z ok. 1925 r. wg proj. K.J. Jakimowicza (wcześniejszy z 1913 zniszczony podczas I wojny światowej), magazynu służby drogowej, zbiornika wieżowego wodnego ze studnią głębinową.
fot. torowy.blogspot.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię