Tygodniowy raport epidemiologiczny

649

Prezentujemy cotygodniowe zestawienie danych epidemiologicznych powiatu piaseczyńskiego w zakresie dotyczącym zakażeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym, że zmiany w codziennych komunikatach sanepidu dla naszego powiatu nie są zbyt wielkie, zdecydowaliśmy się prezentować Państwu zestawienia obrazujące zmiany jakie zaszły w tym zakresie w ciągu tygodnia.

W ciągu ostatniego tygodnia u dwóch nowych osób potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, cztery osoby wyzdrowiały, a jedna zmarła. Aż o 116 osób zmalała liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym. Szczegółowe dane prezentujemy poniżej.

Zgodnie z danymi opublikowanymi na godzinę 13.00 w dniu 18.05.2020 r. w zestawieniu z danymi z tej samej godziny w dniu 11.05.2020 r. sytuacja wygląda następująco:

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (poprzedni poniedziałek): 47/ (66) – o 19 osób mniej
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (poprzedni poniedziałek) 12/ (13) – o 1 osobę y więcej
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 – bez zmian
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (poprzedni poniedziałek): 150/ (266) – o 116 osób mniej
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (poprzedni poniedziałek): /(0) – bez zmian
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (poprzedni poniedziałek):
  65 
  / (63) –  o 2 osoby więcej
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (poprzedni poniedziałek): 5/ (4) – o jedną osobę więcej
 • liczba ozdrowieńców / (poprzedni poniedziałek): 46/(42) – o 4 osoby więcej.