Auchan zabezpiecza klientów i pracowników

0
739

W związku z epidemią koronawirusa sieć sklepów Auchan wprowadza rozwiązania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo klientów sklepu i jego pracowników.

W obliczu ogłoszonego w kraju stanu epidemii, Auchan Retail Polska wprowadza kompleksowe rozwiązania, które zapewnić mają ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów wszystkich sklepów sieci w Polsce. Równocześnie firma podejmuje działania, które pozwolą na utrzymanie ciągłości sprzedaży sieci oraz zachowanie niskich cen – w trosce o siłę nabywczą klientów w tej wyjątkowej i trudnej sytuacji.

Auchan Retail Polska przywiązuje najwyższą wagę do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników oraz klientów. Wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju są stale monitorowane i na bieżąco wdrażane
w wewnętrznych procedurach i przyjętym przez firmę planie działań. Za jego koordynację odpowiada specjalnie powołany zespół.

Podjęte przez firmę działania skupiają się na realizacji trzech zasadniczych celów:

 1. Zapewnieniu każdemu z pracowników i klientów sklepów ochrony, poprzez udostępnienie niezbędnych środków higieny i wprowadzenie specjalnych zasad bezpieczeństwa oraz rozwiązań organizacyjnych, które pozwalają na funkcjonowanie sklepów w możliwie jak najlepszych, zapewniających bezpieczeństwo warunkach.
 1. Zapewnieniu pracownikom i klientom dostępu do kluczowych informacji – z myślą
  o edukacji na temat zasad higieny i bezpiecznego zachowania w sytuacji powszechnego zagrożenia, zmniejszenia niepokoju i rozwiania najczęstszych obaw,
  a także uwrażliwienia na kwestię wspólnej odpowiedzialności, wynikającej z faktu dzielenia wspólnych przestrzeni.
 2. Wdrożenie planu ciągłości działania firmy, tak by zagwarantować klientom optymalną jakość usług, zwłaszcza w zakresie dostępności produktów, ze szczególną dbałością o zachowanie niskich cen.

Obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego jest bezprecedensowa. Wymaga nie tylko nadzwyczajnych rozwiązań systemowych, ale też odpowiedzialnych postaw i ducha solidarności w podejmowanych działaniach – mówi Gerard Gallet, dyrektor zarządzający Auchan Retail Polska. Takie postawy nabierają szczególnego znaczenia w przypadku naszej branży. Z jednej strony, kluczowe staje się utrzymanie ciągłości sprzedaży, dla zaspokojenia ważnych potrzeb konsumentów w tym trudnym okresie. Z drugiej, specyfika naszej pracy oznacza wzmożoną liczbę kontaktów międzyludzkich. 

 

W ramach podjętych przez Auchan Retail Polska działań:

 • W sposób ciągły zapewniona jest na terenie sklepów i w pomieszczeniach pracowniczych dostępność środków dezynfekujących wraz z instrukcjami ich prawidłowego użytkowania; dezynfekcji poddawane są także koszyki i wózki zakupowe; wzmocniono serwis sprzątający; klientom na czas pobytu w sklepie oferowane jest przy wejściu użycie rękawiczek jednorazowych, dostępny jest też płyn dezynfekujący
 • W punktach sprzedaży tradycyjnej i punktach obsługi klienta wyznaczono taśmami strefę bezpieczeństwa o szerokości 1-1,5 m
 • Dla uniknięcia tworzenia się skupisk wprowadzona została zasada nieotwierania kas położonych obok siebie
 • Kasy zostały wyposażone w ścianki ochronne wykonane z poliwęglanu; pracownicy kas dysponują płynami dezynfekującymi, rękawiczkami ochronnymi oraz otrzymali wytyczne dotyczące ograniczenia komunikacji z klientem do niezbędnego minimum
  • W ramach kampanii informacyjnej przygotowano m.in.:
   • przeznaczone zarówno dla pracowników, jak i klientów, plakaty na temat zasad bezpiecznego zachowania, w tym: konieczności utrzymania właściwego dystansu pomiędzy ludźmi, ochrony podczas kaszlu i kichania, właściwego mycia rąk
   • na terenie sklepu pojawiły się plakaty informujące klientów o wprowadzonym bezpiecznym pakowaniu produktów spożywczych; całość pieczywa w Auchan jest pakowania
  • Czasowo wstrzymana została możliwość zakupu produktów na wagę do własnych opakowań; odwołane zostały także wszelkie akcje degustacyjne i animacje na terenie sklepów, nie ma też możliwości spożywania na terenie sklepu dań na wynos, które są szczelnie zapakowane
  • W sklepach emitowane są komunikaty głosowe zachęcające do płatności bezgotówkowych i przestrzegania zasad odległości 1 m, z myślą o zapewnieniu wspólnego bezpieczeństwa

Wszystkich pracowników firmy obowiązują wszystkie zarządzenia wprowadzone na czas zagrożenia epidemicznego, takie jak: obowiązkowa kwarantanna po powrocie z zagranicy, czy odwołanie lub ograniczenie liczby spotkań i podróży służbowych do niezbędnego minimum, na rzecz video lub telekonferencji. Dla tych zawodów, których specyfika stanowiska na to pozwala, wprowadzona została opcja pracy zdalnej.

Słuchamy również potrzeb lokalnych społeczności, jesteśmy otwarci na wsparcie osób
w potrzebie, pozostających pod opieką MOPS – przykładem jest nasza współpraca w Krakowie, gdzie specjalnym transportem dostarczamy żywność dla tych osób –
mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska, i podkreśla: Chciałbym przede wszystkim podziękować za ogromną mobilizację, zaangażowanie i odpowiedzialność, jakimi wykazali się nasi pracownicy w ostatnim  czasie, z myślą o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie nas wszystkich. Wierzę, że konsekwentna realizacja opracowanego planu i wspólne stosowanie zaleceń – przez pracowników, klientów naszych sklepów i partnerów biznesowych – będą ważną pomocą w przeciwdziałaniu dalszemu rozwojowi epidemii.

Sklep Auchan w Piasecznie działa w godzinach 7.30-21.00 od poniedziałku do piątku, w soboty od 7.00 do 21.00. Sklep w Konstancinie-Jeziornie działa od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-21.00.

źródło: informacja prasowa Auchan Polska