Piaseczno – jak zamienić zarządcę wybranego przez dewelopera?

0
876

Zarządca nieruchomości odpowiada  za zarządzanie częścią wspólną danej nieruchomości. Jego działania mają wpływ na estetykę budynku oraz finanse mieszkańców. Jeśli zarządca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie reaguje na informacje o awariach, czy zaniedbaniach, wspólnota mieszkaniowa może go zmienić. Jak możemy dokonać zmiany zarządcy wybranego przez dewelopera?

Zarządca nieruchomości według polskiego prawa świadczy usługi z zakresu zarządzania nieruchomością. Do jego zadań należy m.in:

  • zapewnienie kompleksowej obsługi nieruchomości,
  • prowadzenie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej
  • przygotowywanie projektów umów,
  • zwoływanie zebrań mieszkańców,
  • nadzorowanie, czy członkowie wspólnoty płacą w terminie opłaty na utrzymanie nieruchomości.
  • opracowywanie porządku obrad oraz sporządzanie protokołów,
  • dokonywania rozliczeń z urzędami oraz obsługa w zakresie windykacji.

Wybór zarządcy przez dewelopera

Nowe mieszkania w Piasecznie – w przypadku nieruchomości deweloper dokonuje wyboru pierwszego zarządcy nieruchomości, w momencie wyodrębnienia i sprzedaży pierwszego lokalu. Dzieje się tak na mocy ustawy o własności lokali, która nakazuje wybór zarządcy w momencie powstania wspólnoty tzn. w momencie sprzedaż pierwszego mieszkania. Jeśli zarządca naszego budynku nie rozwiązuje powstających problemów lub zajmuje mu to dużo czasu, jest trudno dostępny dla mieszkańców i nie reaguje na ich zgłoszenia, warto pomyśleć o jego zmianie.

Czy deweloper może zabronić zmiany zarządcy?

Musimy pamiętać, że deweloper nie może zakazać zmiany zarządcy mieszkania. Jeśli w umowie deweloperskiej zauważymy zapis wymagający od osoby kupującej mieszkanie wyrażenia zgody na wieloletniego zarządcę, możemy zażądać wykreślenia zapisu z umowy lub zgłosić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, bowiem taki zapis należy do tzw. klauzul niedozwolonych. Dokonanie zmiany zarządcy będzie możliwe, gdy właścicielom mieszkań uda się przegłosować dewelopera. Warto pamiętać, że zależności od powierzchni lokalu każdy właściciel ma odpowiednią liczbę głosów.

Jak odwołać zarządcę?

Sposób zmiany zarządcy w przypadku różnych nieruchomości może wyglądać odmiennie, najczęściej jednak dokonywany jest w typowy sposób. Na samym początku musimy przygotować wniosek o zwołanie zebrania w sprawie zmiany zarządcy. Wniosek musi zawierać datę i godzinę planowanego zebrania, projekt uchwały o odwołaniu zarządcy oraz proponowany porządek obrad. Wniosek musi być podpisany przez minimum 10% właścicieli mieszkań i lokali. Na 14 dni przed planowanym zebranie wniosek musi znaleźć się u zarządcy, który musi powiadomić wszystkich właścicieli o zebraniu. Musi to zrobić minimum 7 dni przed planowanym terminem. Na spotkanie należy również zaprosić notariusza, który poświadczy odwołanie zarządcy. Jeśli zarządca, którego chcemy odwołać, nie będzie respektować decyzji, sprawę można oddać do sądu, gdzie powołany będzie zarządca sądowy. Musimy jednak liczyć się z faktem, że sprawa może być analizowana i badana przez sąd nawet przez kilka miesięcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię