Oświadczenie Magdaleny Miki-Kosior

1
840

Poniżej publikujemy oświadczenie radnej Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Miki-Kosior skierowane do przewodniczącego klubu KO Krzysztofa Kasprzyckiego.

Wezwanie do sprostowania

Powołując się na zapisy regulaminu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu Piaseczyńskiego §3 punkt 1 oraz w związku z Publikacją na stronie Facebooka umieszczoną przez Radnego Krzysztofa Kasprzyckiego, odnoszącą się do mojej prywatnej wypowiedzi w mediach społecznościowych, dotyczącej ekspansji sieci niemieckich dyskontów Lidl, przy wykorzystaniu środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, która to Publikacja przedostała się do informacji prasowej, jako rzekome Oświadczenie Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu, a jest prywatną Publikacją Przewodniczącego Klubu KO, Radnego Krzysztofa Kasprzyckiego lub grupy bliżej nieokreślonych członków Platformy Obywatelskiej w Radzie Powiatu, wydaną w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej i z naruszeniem regulaminu Klubu;

wnoszę o zamieszczenie sprostowania przez autora Publikacji Radnego Krzysztofa Kasprzyckiego,

który to wykorzystał pozycję Przewodniczącego Klubu Radnych KO do wydania oświadczenia w imieniu Klubu KO z pominięciem Regulaminu Klubu Radnych KO, obowiązującego i zarejestrowanego w Radzie Powiatu, wprowadzając tym samym opinię publiczną w błąd. Wnioskuję także o zamieszczenie na własny koszt sprostowania we wszystkich mediach, w których w/w rzekome oświadczenie klubu radnych lub wzmianka zostały opublikowane, również mediów ogólnopolskich.

W związku z powyższym wzywam także władze Koła Platformy Obywatelskiej do poddania Krzysztofa Kasprzyckiego, członka Partii piaseczyńskiej Platformy Obywatelskiej pod ocenę sądu koleżeńskiego w związku z jego zachowaniem w przestrzeni publicznej i Publikacją treści o charakterze pomówienia jak i w związku z wykorzystaniem funkcji Przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej do prowadzenie prywatnej wendety, w sposób nieetyczny, odbiegający od demokratycznych standardów i z naruszeniem regulaminu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu Piaseczyńskiego:

Uzasadnienie:

Wydanie oświadczenia Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu Piaseczyńskiego zgodnie z Regulaminem Klubu Radnych KO wymaga zwołania posiedzenia Klubu i podjęcia decyzji w drodze głosowania przy obecności co najmniej połowy członków klubu. W związku z pominięciem tej procedury określonej Regulaminem oświadczenie wydane przez Radnego Krzysztofa Kasprzyckiego nie może być określone jako Oświadczenie Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu Piaseczyńskiego

Jako pełnoprawny członek Klubu Radnych KO zaświadczam, że nie doszło do zwołania Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, nie odbyła się dyskusja nad treścią oświadczenia, a wręcz treść oświadczenia nie była znana wszystkim członkom klubu jak i fakt jej Publikacji.

Nie doszło także do regulaminowego głosowania.

Decyzja o Publikacji oświadczenia i jego zredagowanie odbyło się w tajemnicy– „ za plecami” niektórych członków klubu. Cześć zwyczajnie nie wzięła udziału w dyskusji.

Ponadto treść „oświadczenia” autorstwa Radnego Kasprzyckiego nie dotyczy bezpośrednio wpisu zamieszczonego 22.09.2021 na mojej stronie FB, a zawiera emocjonalne wywody i dowolną interpretację autora, co odbieram jako próbę wypaczenia przesłania samego wpisu, i w dużej mierze odnosi się do tezy postawionej przez dziennikarzy.

Dbając o utrzymanie wysokiego standardu dyskusji publicznej w środowisku prodemokratycznej opozycji, nie sposób nie zareagować na działania noszące charakter „szczujni politycznej”, działania za plecami i z pominięciem opinii wszystkich członków Klubu Radnych KO, wybranych w demokratycznych wyborach; jak i wykorzystania funkcji powierzonej przez Przewodniczącego Klubu KO, do sprawowania władzy bez uzyskania regulaminowego mandatu. Tego typu praktyka jest charakterystyczny dla działań Sowieckiego Komsomołu i struktur władzy ustrojów totalitarnych a nie członków partii w demokratycznym środowisku samorządu, pretendujących do sprawowania demokratycznej władzy . W obecnej sytuacji dopuścił się takich praktyk także urzędnik administracji publicznej stopnia gminnego i Radny pełniący funkcję Przewodniczącego Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu Piaseczyńskiego.

W związku z powyższym uzasadnieniem wnoszę jak w sentencji.

1 KOMENTARZ

  1. A konkretnie o co Chodzi? O to że ktoś napisał o nazistwoskiej ekspansji lidla czy o to że grupa radnych się odcięła od tego ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię