Niedozwolone klauzule umowne w umowie deweloperskiej

0
582

Przed podpisaniem umowy z deweloperem warto dokładnie ją przestudiować oraz sprawdzić czy nie zawiera ona niedozwolonych zapisów. Klauzule abuzywne, bo tak inaczej nazywamy niedozwolone postanowienia umowne, są to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nieuzgodnione z nim indywidualnie, jeżeli kształtują one jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Poniżej niektóre z nich, najczęściej spotykane w umowach z deweloperami: Uchylanie się dewelopera od odpowiedzialności za opóźnienia budowy – czyli próba uniknięcia przez dewelopera odpowiedzialności za opóźnienie w oddaniu do użytku inwestycji. W umowach z deweloperami można tez spotkać klauzule przyznające deweloperom prawo do jednostronnej zmiany umowy lub istotnych cech świadczenia bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie. Wielu deweloperów żąda od klientów w umowach bardzo wysokich kar umownych za odstąpienie od umowy kupna nieruchomości. Również kary wyrażone w walucie obcej, są sprzeczne z prawem, kupujący musi znać dokładną jej wysokość w momencie podpisania umowy. Deweloperzy często próbują w sposób sprzeczny z prawem ograniczać prawo kupującego do odstąpienia od umowy. Jak się w takim razie chronić? Warto skonsultować treść umowy deweloperskiej z prawnikiem. Jeśli deweloper nie wyrazi zgody na zmianę zakwestionowanych przez nas punktów umowy, można wytoczyć powództwo o uznanie postanowień umownych za niedozwolone. Analizę umowy deweloperskiej dokonujemy w ciągu  3 dni roboczych.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARTA LORENC

Wilanowska 1 A, 05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 509 202 165,