Gastroskopia nie boli

0
4198

Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego może nie należy do najprzyjemniejszych, ale pomaga odpowiedzieć na pytanie o przyczyny nieprzyjemnych dolegliwości a także zdiagnozować poważne choroby.

O wskazaniach do wykonania gastroskopii oraz jej przebiegu rozmawiamy z lekarzem Oddziału Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Szpitala św. Anny w Piasecznie Piotrem Piwowarskim.

Jakie są wskazania do wykonania gastroskopii?

Do głównych wskazań diagnostycznych zaliczamy m.in. niestrawność (inaczej dyspepsję) utrzymującą się powyżej 2-3 miesięcy pomimo odpowiedniego leczenia, zaburzenia przełykania, ból przy przełykaniu, zgagę. Do wskazań terapeutycznych z kolei przede wszystkim możemy zaliczyć tamowanie krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego, usuwanie ciał obcych, polipów, zmian przedrakowych lub wczesnych raków górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Czy nawet jeśli nie mamy takich niepokojących objawów, to są zalecenia do wykonania gastroskopii w pewnym wieku lub przy rodzinnym obciążeniu chorobami przewodu pokarmowego?

Na chwilę obecną w Polsce gastroskopia nie jest badaniem przesiewowym (screeningowym) rutynowo wykorzystywanym w diagnostyce chorób nowotworowych na etapie bezobjawowym. Niemniej jednak gastroskopia jest szczególnie zalecana pacjentom obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób nowotworowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. Gastroskopia jest również zalecana pacjentom, u których stwierdzenie patologii w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego może wpłynąć na dalsze postępowanie lecznicze choroby podstawowej.

Wprawdzie gastroskopia nie kojarzy się pacjentom dobrze, ale jak rozumiem są wskazania, by w pewnych okolicznościach poddać się takiemu badaniu diagnostycznemu?

Według obecnie obowiązujących wytycznych gastroskopia jest szczególnie wskazana u wszystkich pacjentów powyżej 45. roku życia, u których występują tzw. objawy alarmowe – zaburzenia połykania, bolesne połykanie, utrata masy ciała, jawne lub utajone krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego lub niewyjaśniona niedokrwistość, w szczególności u mężczyzn i u kobiet wieku pomenopauzalnym.

Jak przebiega badanie? Trzeba się do niego specjalnie przygotować?

Warunkiem koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia gastroskopii jest przystąpienie do badania na czczo, czyli przez co najmniej 6 godzin przed planowaną gastroskopią należy się wstrzymać od przyjmowania pokarmu.

Czy badanie jest bolesne? Wymaga dłuższego przygotowania?

Gastroskopia nie należy do badań przyjemnych, ale nie jest bolesna. Jest to zabieg stosunkowo krótkotrwały – z reguły trwa od 5 do 15 minut. Pacjentom źle znoszącym gastroskopię w znieczuleniu miejscowym proponujemy przeprowadzenie badania w znieczuleniu ogólnym dożylnym.

Czy ma znaczenie, gdzie wykonamy badanie – w pracowni ambulatoryjnej przychodni czy w pracowni ambulatoryjnej w szpitalu?

Nie ma znaczenia w przypadku ogólnie dobrego stanu zdrowia. Natomiast niektóre procedury endoskopowe mogą być wykonane tylko w szpitalu. W naszym szpitalu dysponujemy odpowiednim zapleczem medycznym niezbędnym w razie konieczności rozszerzenia diagnostyki oraz możliwością wykonania pełnego znieczulenia.

Dziękuję za rozmowę.