Znamy wyniki głosowania

193

Góra Kalwaria ogłosiła wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020.

Głosowanie trwało trzy tygodnie i wzięło w nim udział 6666 mieszkańców, osiem razy więcej niż przed rokiem. Na 17 projektów oddano w sumie 13 830 głosów (każdy mieszkaniec mógł poprzeć więcej niż jeden projekt). Gmina zrealizuje w przyszłym roku osiem z nich:

– doposażenie remizy OSP w Pęcławiu (49 810 zł/1874 głosów);

– tereny aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii (150 000 zł/1296 głosów);

– bezpieczna wieś – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Baniosze (36 900 zł/1295 głosów);

– budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej w Dobieszu od ul. Szkolnej do działki 97/5 (55 000 zł/1069 głosów);

– rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czachówku (34 991 zł/1065 głosów);

– rodzinnie i sportowo – piknik w Czachówku (7 000 zł/662 głosów);

– bezpieczna gmina – bezpieczna wieś – zakup drona oraz hełmów ratowniczych dla OSP Wojciechowice (50 000 zł/568 głosów);

– soboty z filharmonią – projekt o charakterze prospołecznym i kulturalnym (15 000 zł/306 głosów).

Gmina zrealizuje również projekty, które zajęły dalsze miejsca w głosowaniu i uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty 400 tys. zł. Jeśli środki finansowe nie pozwalały na realizację kolejnego projektu z listy, do realizacji wybrano te, które zdobyły mniej głosów, ale ich koszty mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania.