Strona główna Aktualności Zmiany w funkcjonowaniu poczty

Zmiany w funkcjonowaniu poczty

0
397
Placówki pocztowe pracują krócej. Przyjmują też tylko niektóre przesyłki zagraniczne.
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Poczta Polska od poniedziałku 16.marca wprowadziła następujące zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych:

  • godziny pracy placówek w dni robocze ulegają skróceniu do 6 godzin, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14-20 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę, także pozostałe placówki czynne dotychczas w soboty będą obsługiwać klientów przez trzy godziny – szczegółowe informacje o czasie pracy poszczególnych placówek można sprawdzić na www.poczta-polska.pl,
  • praca placówek całodobowych zostaje skrócona, placówki te będą czynne przez 7 dni w tygodniu od godz. 8 .00 do 20.00,
  • punkty obsługi klienta w Galeriach Handlowych będą nieczynne.

Organizacja obsługi klienta w placówkach pocztowych będzie oparta o zasadę, że przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba. Szczegółowe informacje zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych.  Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników w placówkach zostały już wprowadzone tzw. STREFY OCHRONNE w bezpośredniej obsłudze klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą także w trakcie obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty.

Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo – emerytalnych. Dla osób objętych kwarantanną, a pobierających te świadczenia zostaną wdrożone szczególne procedury ustalone z regionalnymi inspektorami sanitarnymi.

Pracownicy poczty mają zapewnione płyny dezynfekcyjne i rękawiczki oraz dodatkowe środki, które mają ich zabezpieczać podczas kontaktu z klientami.

Od poniedziałku 16 marca zawieszone było też przyjmowanie przesyłek zagranicznych. Dziś jednak Poczta Polska poinformowała, że wysyłanie przesyłek zagranicznych (bez przesyłek EMS) zostaje przywrócone do następujących krajów w podanym zakresie:

  • Niemcy – listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz GLOBAL Expres;
  • Czechy i Słowacja – listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne);
  • Ukraina – listy (ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (ekonomiczne) oraz Paczka UKRAINA PLUS;
  • Białoruś, Litwa, Łotwa, Dania, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Holandia – listy ekonomiczne oraz paczki ekonomiczne;
  • Meksyk (drogą morską) – listy ekonomiczne;
  • USA i Kanada (drogą morską) – listy (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne).

Do pozostałych krajów nadal nie możemy wysłać listów czy paczek. O rozszerzeniu dostępności wysyłania przesyłek zagranicznych Poczta Polska będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej.

komunikaty prasowe Poczta Polska