Zielonych odbiorą mniej

733

Jedyna złożona oferta na odbiór śmieci z gminy niemal trzykrotnie przekraczała zakładany budżet. Samorząd szuka nowych rozwiązań problemu.

W lutym gmina Prażmów ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres trzech lat. Wykonywanie usługi miałoby się rozpocząć w lipcu bieżącego roku. Jedyna ofertę złożyła firma Jarper, która zażądała ponad 16 mln złotych. W związku z tym, że gmina zamierzała na ten cel przeznaczyć zaledwie 6 mln zł, wójt Jan Dąbek postanowił unieważnić przetarg.

– Niestety obawy się potwierdziły. Kwota z przetargu na 1 osobę miesięcznie w przypadku podpisania umowy wyniosłaby 35,75 zł w przypadku odbioru odpadów segregowanych, natomiast odbiór odpadów zmieszanych kosztowałby 61,75 zł – poinformował mieszkańców Jan Dąbek. Obecnie mieszkańcy płacą 11 zł za odbiór śmieci zbieranych selektywnie i 19 zł za zmieszane. Jednym ze sposobów szukania oszczędności  w gospodarce odpadami mogłoby być ustalenie nowych zasad dotyczących odbioru tzw. odpadów zielonych. Wójt poprosił mieszkańców o przekazanie sugestii w tej sprawie do sołtysów, z którymi spotkał się w poniedziałek 25 marca.

– Okazuje się, że wszyscy sołtysi byli ze mną zgodni i ustaliliśmy, że ograniczymy bezpłatny odbiór odpadów zielonych – poinformował nas po spotkaniu Jan Dąbek. – Od maja do listopada będzie można bezpłatnie oddać jeden worek odpadów zielonych miesięcznie. Jeśli ktoś będzie chciał oddać więcej, będzie musiał za to dodatkowo zapłacić.

Takie rozwiązanie po pierwsze pozwoli obniżyć koszty opłaty za gospodarowanie odpadami, a po drugie ma być sprawiedliwe i przerzucać koszty na te osoby, które ten rodzaj odpadów produkują. Druga zmiana ma dotyczyć częstotliwości odbioru gabarytów. Miałoby się to odbywać raz w roku (obecnie dwa razy).

Teraz niewielkie zmiany w regulaminie muszą zatwierdzić radni. Następnie zostanie ogłoszony kolejny przetarg.